Şanlıurfa'da 712 Çocuk, Anne Oldu
7.2.2013
Şanlıurfa | Geçen yıl Şanlıurfa'da, kayıtlara geçen 21 bin 91 doğumdan 712'si 'çocuk gelinler' tarafından gerçekleştirildi.

 Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nun hazırladığı 'Çocuk Anneler' raporuna göre, Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde geçen yılki doğumların yüzde 3,4'ünün küçük yaşta evlendirilen kız çocukları tarafından gerçekleştirildiği ve bu şekildeki olayların, büyük oranda adli makamlara yansıtılmadığı belirtildi.


Araştırma sonuçlarını açıklayan Şanlıurfa Barosu Başkanı İrfan Güven, Devlet hastanesinde 2010 yılında doğum yapan 712 çocuk gelinin sadece 8'inin, 2011 yılında ise 120 çocuk anne hastanede doğum yapmış yine bunların 12'sinin savcılığa bildirildiğini kaydederek, acı bir tabloyu daha gözler önüne sürmüş oldu.


Çocukları Koruyan Yasa
Baro Başkanı İrfan Güven, "Çocuk anneler" sorunu ve erken evliliğin Anadolu, Doğu, Güneydoğu'da gerçekleşmediğini benzer durumları İstanbul, İzmir, Antalya gibi kentlerde de görmenin mümkün olduğunu belirtti. Bu sorunun çözülmesi için çocukları koruyan bir yasaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Güven, "Meclisin bu konuyu ele alıp bir düzenleme yapması gerekir" diye konuştu.


Dünya'da ve Türkiye'de Çocuk Gelinler
Birleşmiş Milletler İktisadi ve Toplumsal İşler Birimi tarafından yapılan Evlilik Modellemeleri Araştırması'na göre, çocuk gelinlere, gelişmiş ülkelerde çok düşük oranda rastlanmaktadır. Örneğin 15-19 yaş aralığında kızlarda evlenme oranı Kanada'da %0.6, ABD'de %3.9, İngiltere'de %1.7, Finlandiya'da %0.6, İsveç'te %0.4, Japonya'da %0.7, Fransa'da %0.6, Hollanda'da %2.4, Belçika'da %1.6, Almanya'da %1.2, İtalya'da %3, İspanya'da %2.3 olarak tespit edilmiştir.


Güney Avrupa ülkelerinden olan Portekiz'de oran %5.7 ve Yunanistan'da %5.5 şeklindedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi düştükçe, çocuk gelinlere daha yüksek oranlarda rastlanılmaktadır. Örneğin 15-19 yaş aralığında kızlarda evlenme oranı, Azerbaycan'da %12, Lübnan'da %13.2, Mısır'da %15.9, Peru'da %12.5, Şili'de %11.7, Arjantin'de %12.4'tür.


Dünyada, çocuk gelinlere, en yüksek oranda Batı-Doğu-Orta Afrika ülkelerinde ve Güney Asya'da rastlanmaktadır. Örneğin Batı Afrika ülkesi olan Nijerya'da oran %61.9, Doğu Afrika ülkesi olan Mozambik'te %47.1, Orta Afrika ülkesi olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde %74.2, Güney Asya ülkesi olan Afganistan'da %53.7, Bangladeş'te %51.3'tür.


Türkiye'deki oran ise %15.5 olarak tespit edilmiştir. Ancak bu oranın gerçeği yansıtmadığını belirtmek gerekir.

Çünkü Evlilik Modellemeleri araştırması yapılırken, Türkiye'ye dair veriler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerle tespit edilmiştir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde ise sadece medeni kanunun öngördüğü şekilde hakim kararıyla yapılmış olan erken evliliklerin kaydı bulunmakta, sosyolojik anlamda yapılan erken evliliklerin yani dini nikaha dayanan erken evliliklerin kaydı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, resmi oranın, sosyolojik araştırmalarda elde edilen verilerle birlikte okunması gerekmektedir. Böyle bir okuma ise, bugün, Türkiye'de çocuk gelin oranının %30 ila %35 arasında seyrettiğini ortaya koymaktadır. (Kaynakça: World Marriage Patterns 2000 Araştırması ve Hitit Üniversitesi- Yrd. Doç. Dr. Derin Çakmak makalesi).