Ocak 2015 kadın cinayeti gerçekleri
1.2.2015
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak hazırladığımız 2015 Ocak ayı kadın cinayeti gerçeklerini paylaşıyoruz.

Kadınlar ocak ayında kendi kararlarını aldıkları için öldürüldü

2015’in ilk ayında kadınlar %70 oranında kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 20 kadın kardeşimizin öldürüldüğü ocak ayında, kadınların %55’i kocası, eski kocası, erkek arkadaşı, nişanlısı gibi birlikte olduğu kişiler tarafından öldürülürken, ayrılmak istediği için öldürülen kadınların oranı %15. Kadın cinayetlerinin en çok gerçekleştiği iller ise İstanbul, İzmit, İzmir ve Ankara büyük şehirler. Bu kadın kardeşlerimizin üçünün faili henüz belli değil.

 

Kadınların mücadelesinde kadınların kendi hayatları üzerindeki iradelerine sahip çıkmalarının yükseldiği ayın da ocak ayı olması tesadüf değildir. Kadın cinayetlerini, bu kadar yüksek bir oranda, kadınların kararlarına direnen erkek şiddetinin gerçekleştirmiş olması tesadüf değildir. Hükümetin kadınların hayatlarına müdahale eden politikalarına hız verdiği ay da budur. Hükümetin kadın cinayetlerine karşı hiçbir önlem almamaya devam edip, kadınların modern haklarına dayanarak aldıkları kendi kararlarının zararlı olduğunu iddia ettiği ay da budur. Kadınların yaşam hakları için mücadelesinin ve kadın cinayeti gerçeklerinin ortaya koyduğu bu gerçeğe dayanarak, hükümetin kadın dostu olmayan politika ve uygulamalarını bırakması için uyarıyoruz.

 

Kadınlar öldürülmesin diye Meclis duysun                                   

Kadına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 25 Kasım haftasında kurulan Meclis Şiddet Araştırma Komisyonu ise çalışmalarına, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nu davet ettiği toplantıda alınması gereken idari ve hukuki önlemler konusunda kadınların fikrini alarak başlayacak. Kadın cinayetlerini durdurmak için verilen kadın mücadelesi sonucu bu komisyonun kurulmuş ve çalışmalarına başlıyor olması olumludur. Ancak ocak ayında 20 kadın kardeşimiz öldürülmüşken, unutulmaması gereken kadınların yaşam hakları için kaybedilecek vaktinin olmamasıdır. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yıllardır dava dava, il il verdiği mücadele sonucu kadın hareketinin taleplerini ve kadın cinayetlerinin durması için çözümlerini oluşturmuştur. Bu taleplerin ivedilikle gerçekleştirilmesi kadınların kendi kararlarını almaları nedeniyle öldürülmediği bir ülke için kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşımaktadır.

 

Kadın cinayetlerine önlem almak mahallelinin değil Meclisin görevi

Kadına yönelik şiddetin en son noktası olan kadın cinayetlerinin çözümlerini kadınlar bilmekte ve sunmaktadır. Hükümete ve meclise düşen bu çözümlerin önüne engel koymamak ve tüm imkanları seferber ederek gerekeni yapmaktır. Toplum elbette kadın cinayetlerine karşı mücadelesini büyütmektedir, ancak AKP’li İsmet Uçma’nın komisyonda önerdiği şekliyle kadınların yaşam haklarının ihlal edilmemesini sağlamak mahallelinin değil, elinde tüm imkanları barındıran yetkililerin, hükümetin, meclisin ve politikacıların görevidir. Komisyonun kurulmuş olmasının olumluluğu, ancak yasalar ve uygulamalar yoluyla, kadın cinayetlerine karşı taleplerimizin derhal gerçekleştirildiği somut adımlarla devam ettirilirse gerçektir.

Ocak ayı kadın cinayeti verilerine ulaşmak için tıklayınız


  • YAZAR
  • Editor