Sierra'nın katiline verilen indirimi değerlendirdik
24.6.2014
Geçtiğimiz yıl, Sarai Sierra'yı öldüren katilin cezasında indirim yapıldı. Mahkeme "ağırlaştırılmış müebbet" cezası verdiği katil Ziya Tasalı'nın cezasını "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı "müebbet hapis" cezasına indirdi. Sierra'ya önce tecavüz edip, ardından öldüren, daha sonra da gasp eden katil Ziya Tasalı'ya 'iyi hal indirimi' verilmesini Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ve Platform Avukatı Çağla Deniz Felamur Yarın Haber'e değerlendirdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav:

Yargıtay’ın geçtiğimiz günlerde ‘haksız tahrik indirimini’ bozarak verdiği olumlu kararı bu davada göremedik

Davadan çıkan bu karar aynen memleketin haline benziyor. Bir taraftan olumlu gelişmeler varken bir taraftan da bu olumlu gelişmelere zıt ve tutarsız gelişmeler yaşanıyor. Tıpkı 12 Eylül davası gibi. 12 Eylül davasında da nasıl Kenan Evren yargılandı ancak Veli Küçük’ün yeniden yargılanması söz konusuysa, Sarai Sierra davasında da aynı şey yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay kendisine gelen bir “haksız tahrik indirimi”ni geri çevirmişti. Yargıtay’ın kadın cinayetinde kendisine gelen bir indirimi bozması oldukça olumlu bir gelişmedir. Ancak Sierra davasında aynı olumlu karar çıkmadı. Bu mahkemede haksız tahrik dışında bütün indirimleri torba şeklinde denemişler. Tüm indirim yollarını bir arada denemişler neredeyse. Ellerinden gelse “Sierra niye orada dolaşıyordu?” bile diyebilirler. Tabi AKP yeni yargı paketinde tam da cinsel saldırıyı düzenlediğini söylüyorken katilin indirim alması da ayrı bir tutarsızlık.  İşte biz zaten bu kadar adaletsiz, bu kadar tutarsız bir meseleyi çözmek için mücadele veriyoruz. Bunun yolu kadın cinayetlerinde ağırlaştırılmış cezanın yasalaşmasıdır.

 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Avukatı Çağla Deniz Felamur:

Bu davanın sonucu; TCK’da önerdiğimiz ek madde önerisinin ne kadar önemli olduğudur

Hemen hemen tüm kadın cinayeti davalarında gördüğümüz bir durum bu. Bu davada da böyle bir indirimle karşı karşıya kalmış olduk. Önce tecavüz eden, sonra öldüren, yetmeyip bir de hırsızlık suçu işleyen bir katile, mahkemede düzgün giyindi, iyi davrandı, pişmanım dedi diye indirim uygulandı. Bu davada indirimin hiçbir hukuki dayanağı yok. Çok vahşice katledilmiş, tecavüze uğramış, gasp edilmiş bir kadının katiline iyi hal indirimi uygulanması hukuk sisteminde ne kadar büyük bir açık olduğunun göstergesidir. Bir torba yasa çıktı. Ve burada kadından hiç bahsedilmedi. Zaten yapılan düzenlemeler de kötü düzenlemelerdi. AKP söz verdiği halde sözünü tutmadı. İşte bir iyi hal indirimi daha uygulanmış oldu. TCK’da sunduğumuz ek madde önerimizin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülüyor. Ceza kanununa kadın cinayeti girmeli ve katiller indirimsiz şekilde yargılanmalı. Bu davadan çıkan sonuç da budur.