AYM'nin imam nikahı kararı Ortaçağ karanlığıdır
29.5.2015
Anayasa Mahkemesi tam bir Ortaçağ kararına imza attı. İmam nikahı için cezai yaptırımı kaldırmak yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi’nin kararını çok tehlikeli ve var olan hukuk çerçevesinde de uygulanamaz buluyoruz.

Verilen kararda AYM, “Resmi nikah olmadan dini nikah kıyan imam ile çiftlere 2 aydan 6aya kadar hapis cezası”nı oy çokluğuyla iptal etti. Bu karar bizlere karma eğitimi yasaklanmaya çalışılması sürecine benzemektedir. Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin derinleştiği ve AKP zihniyetinin bunu eğitimden, iş hayatına hatta evin içine kadar her alanda arttırmaya çalıştığı bu dönemde AYM’nin kararı çok tehlikelidir.

Öncelikle kadın cinayetlerini durdurmak için tüm bir toplum ve kadınlar cezasızlığa karşı mücadele ederken, kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yasalaşmasını talep ederken AYM imam nikahında cezai yaptırımı kaldırarak bu cezasızlık yönünde karar almıştır. AYM’nin kararı kadınların hayatta kalması için öne sürülen taleplerin tam tersi yönündedir.

İmam nikahının serbest olması erken yaşta evliliklerin artması anlamın gelir. Oysa ki görüyoruz ki kadın cinayetlerini çok büyük bir çoğunluğunda erken yaşta evlilik var. Erken yaşta evlilik kadınların karar haklarını ortadan kaldıran ve kadının toplumdaki konumunu daha da zedeleyerek kadın cinayetlerini arttıran bir durumdur. Bu nedenle AYM’nin bu kararı doğrudan kadın cinayetlerini artmasına neden olacaktır.

Var olan hukuk sistemimizde bu kararın uygulanması mümkün değildir. Medeni hukuktan, ceza hukukuna ciddi düzenlemeler gerektiren bu karar iç hukukta pek çok çelişki yaratmaktadır. AYM’nin imam nikahı kararı hukuk dışıdır.
Bu zihniyet olsa olsa IŞİD zihniyeti olabilir. İmam nikahı, erken yaşta evlilikler, çok eşlilik ancak IŞİD’in istediği bir toplum düzenini yansıtabilir. Kadının özne olmadığı, sadece alınıp verilen bir eşya durumuna geleceği bu durum ortaçağ ile karşılaştırılabilir.

Elbetteki ne toplum ne de kadınlar AYM’nin bu kararını kabul etmeyecek. Tarih geriye döndürülemeyeceği gibi, bugünkü toplumumuzda Ortaçağ yasalarını işletmek de mümkün değildir.

Kadınların ölmeyi bile göze aldığı modernizmin tam tersi, karanlık Ortaçağ’dan çıkma AYM kararını kabul etmiyoruz!