Kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbet yasalaşsın, Berivanlar öldürülmesin
1.6.2015
Türkiye’nin her yerinden, her kesiminden kadınlar en modern haklarını kullanmak istiyor. Çalışmak istiyor. Eğitim almak istiyor. Mutlu değilse boşanmak ya da ayrılmak istiyor. En temelinde kendi hayatı hakkında karar verebilmek istiyor. Çünkü modern bir toplumda, modern bir hayat bunu gerektirir. Bizler de bir kadının bir özne, bir birey olarak kendi kararlarını alabilmesini, bunu hayata geçirebilmesini istiyoruz. Bu yüzden en temelde yaşam hakkımız olmak üzere her türlü kadın hakkı ihlaline karşı mücadele ediyoruz.

Her gün kadın cinayetleri haberleriyle uyanıyoruz. Bu kardeşlerimiz kocası, sevgilisi, eski kocası, yani en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Boşanmak istediği için, kendi hayatına dair karar vermek istediği için, “kıskançlık” bahanesiyle, tecavüze direnme nedeniyle, ekonomik sebepler nedeniyle öldürülüyorlar. Kadın katillerine indirim üzerine indirim uygulanmazsa, koruma kanunu etkin uygulanırsa, yasalar kadınların yanında yer alırsa, kadın bakanlığı kurulursa kadın cinayetleri son bulabilir. 

Bizler bugüne kadar 6284 Sayılı Koruma Kanunun çıkarılmasında aktif rol aldık.

Meclis ilk yasa teklifimizi verdiğimiz 2013 25 Kasım'ından itibaren defalarca aileler ile Meclis’e, ilgili makamlarla aynı içerikte öneriyi görüştük. Hem de tüm partilerin grup başkanlarından, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na, Adalet Komisyonu’ndan Şiddet Araştırma Komisyonu’na ayrı ayrı makamlara, konunun önemini defalarca anlattık.
8 Mart 2015’te, tüm Türkiye’deki eylemlerde “indirimlerin kaldırılması, ağırlaştırılmış Müebbet cezası” talep ettik, stantlar açtık, imza topladık.

Türkiye Yürütmesi toplantısını bu gündem ile yaptık, kararlar aldık, eylemler yaptık.

"Özgecan Yasası" diye adlandırarak imza toplayan kadınlara destek verdik.Birçok Kadın cinayeti davalarında müdahil olduk. Halime Yelmez için Adana’daydık, Değer Deniz için İstanbul’daydık, Burcu Akyol için Manisa'daydık, Hatice Kaçmaz için Ankara’daydık, İzmir'de, Eskişehir’de, Uşak’ta, Diyarbakır’da, Konya’daydık…
Sevgili kadınlar hepimiz biliyoruz ki kadın cinayetlerini durdurmak mümkün. Bu hepimizin elinde. Biz mücadele edersek haklarımızı da alır, bu vahşete bir son verebiliriz. Yine Bursa’da 17 yaşında Berivan kardeşimiz okuması gerekirken hayatı ellerinden alındı. Bizler tıpkı diğer illerde, başka adliyelerde olduğu gibi Berivan kardeşimiz için de Bursa adliyesi önünde olacağız. Sizleri de bu davaya sahip çıkmaya asla yalnız yürümemeye çağırıyoruz.Tüm kadınları 4 Haziran Perşembe saat 12:00'da Osmangazi Adliyesi önüne çağırıyoruz.