Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Yürütme Sonuç Bildirgesi
19.5.2016
Kadın Cinayetlerini, Cinsel Şiddeti, Çocukların Cinsel İstismarını Durdurmak, Emekçi Kadınların, Genç Kadınların, Çocukların Hakkını Sormak İçin Aklımızı, Gücümüzü ve Görevlerimizi Büyütüyoruz; Kadın Hareketini Tüm Türkiye’de Örgütlüyoruz

2010 yılından bu yana kadın cinayetlerini durdurmak için verdiğimiz mücadele önemli sonuçlar doğurdu. “Kadın cinayetlerinin” toplumsal bir sorun olduğu gerçeğini ortaya çıkardık, tüm siyasi görüşlerin ve toplumun sahiplenmesini sağladık. Kadın cinayetlerini durdurma mücadelemizi sürdürmekle birlikte artık kadınların ve çocukların canını yakan yeni sorunlar gündemde ve toplum şimdiye kadar ki mücadelemize güvenerek bu sorunlara sahip çıkılmasını bizden bekliyor.

 
Bizler de gücümüzü ve görevlerimizi büyütmek için ülkenin dört bir yanında toplantılar yapıp yürütme kurullarımızı oluşturduk, temsilcilerimizi seçtik. Türkiye’nin 17 ilinden gelen yürütme ve temsilcilerle birlikte genel yürütme toplantımızda siyasal gündem değerlendirmesi yapıp tıpkı kadın cinayetlerinde olduğu gibi kadınların yaşadığı her tür somut meseleye sahip çıkma kararı aldık. Belirlediğimiz politikayı güçlü bir merkez ve süreklileşmiş örgütlü bir koordinasyon kurarak harekete dönüştürmek üzere Temsilciler Meclisi toplantımızı yapıp Merkezi Yürütme Kurulumuzu seçtik. Kurullarımızın oluşmasıyla birlikte her türlü hak ihlali, baskı, horlama ve aşağılamaya karşı kendimizi taraf hissederek anında refleks gösterecek, tepki verecek ve kadınların kurtuluşu için mücadeleyi güçlendireceğiz.
Türkiye çapında illerde oluşturduğumuz Yürütme Kurulları, Temsilcilikler ortak ve güçlü hareket etmemizi sağlayacak önemli bir adımdır. Ancak bu şekilde bir mücadele ile kadınların, çocukların ve tüm toplumun nefes aldığı haklarına kavuştuğu bir Türkiye kazanabilir, tarihi değiştirebiliriz.  
 
 
Kadın Hareketinin Gündemleri ve Görevlerimiz
 
Türkiye tarihinde daha önce görülmemiş bir dönem yaşıyoruz. Parlamenter sistemin, demokrasi ve laikliğin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, “başkanlık rejimi” adı altında tek adam diktatörlüğü kurulmaya çalışıldığı, üstelik bunun Ortadoğu’da ve içeride savaş yoluyla sağlanmaya çalışıldığı günlerde, toplumda başta yaşam hakkı ihlalleri genel olarak şiddet daha önce görülmemiş boyutta artması kadınlar üzerinde doğrudan etkiler yaratıyor. Bu anlamda mücadelesini yürüteceğimiz alanları belirledik:
 
1.Cinsel Şiddet ve Çocukların Cinsel İstismarını Durdurmak İçin Mücadele Edeceğiz:
Son dönemde daha önce kadın cinayeti haberlerindeki artış gibi, cinsel şiddet ve çocukların cinsel istismarı haberlerinin artmasıyla karşı karşıyayız. Her gün okullardan gelen bu haberlerde, hak gaspına maruz kalanların emekçi halkların çocukları olduğunu görüyoruz. Başta genç kadınlar olmak üzere cinsel şiddet ve çocukların cinsel istismarı hem artıyor, öte yandan AKP’nin ENSAR Vakfı rezaletinde olduğu gibi bu insanlık suçlarını örtmeye çalışması toplumda büyük bir tepki yaratıyor, sorunun görünürlüğü ve sahiplenme düzeyi de artıyor. Ortaya çıkan bu dinamiği kapsamak, emekçi çocuklarının yaşadığı somut acıyı durdurmak ve toplumun bizden beklentisini karşılamak için “cinsel şiddeti durdurmak” için mücadele edeceğiz.

2.Liselilerin, Gençliğin ve Genç Kadınların Özgürlüğü İçin Mücadele Edeceğiz: 
Çocukların cinsel istismarı doğrudan bir kadın meselesi olmamakla birlikte, istimara en çok maruz kalan yaş grubunun 15-18 yaş reşit olmayan genç kadınların olması, bu kuşaktan kardeşlerimizin hem kadına hem çocuğa yönelik şiddetin kesişim noktasında durduğunu, Türkiye’de halen ağır biçimde yaşanan “erken yaşta evlilikler” istismarının doğrudan öznesi olduklarını ve çifte hak gaspına uğradığını gösteriyor. Aynı zamanda bu liseli kuşaklar haksızlığa sessiz kalmıyor, okul arkadaşları için gerçekleri ortaya çıkarıyor, mücadele eden bir dinamik haline geliyorlar. Bu bakımdan hem bu dinamiğin kadın mücadelesine kazanılması hem de bu kardeşlerimizin asla yalnız yürümemesi için, liselilerin ve gençliğin yaşadığı sorunlara sahip çıkacağız. Tüm gençliğe ve genç kadınlara çağrımızı ulaştırarak birlikte mücadeleyi büyüteceğiz.
 
3.Kadınların İşyerlerinde Yaşadığı Tüm Sorunlara Karşı Mücadele Edeceğiz:
 AKP’nin kadını yok sayan ve eve kapatmaya çalışan yaklaşımının, bugün savaş politikalarıyla da birleşmesi, kadın emeği alanına dorudan yansıyor. Kadınlara müjde gibi sunulan yeni istihdam yasaları, kadınları ya eve geri göndermeye ya da çalışmaya devam ettiğinde daha güvencesiz ve şiddete maruz kalarak çalışmaya zorluyor. Önümüzdeki dönemde emekçi kadınların işyerinde uğradıkları taciz, mobbing ve her tür hak gaspı daha da artacağından dolayı, platform olarak bu alanda başlattığımız mücadeleyi büyütecek ve geliştireceğiz.
Gerek ücretli çalışan, gerekse ev içinde emek veren tüm kadınların haklarına ve kadın emeğine dönük her tür saldırıya karşı hep birlikte direneceğiz.
 

4.Laiklik ve Özgürlük İçin Mücadele Edeceğiz:
Türkiye’nin demokrasiye, laikliğe, hak ve özgürlüklere savaş açılmış olan siyasi ortamında, bu saldırılara karşı direnmek, laiklik, demokrasi ve barış için mücadele etmek, kadın hakları için mücadelenin ayrılmaz bir parçası durumunda. Diğer bir tabir ile kadınların bugüne kadar ki mücadelesi olmasa, yaşadığımız bütün sorunlar daha ağır ve yaygın olarak yaşanacaktır. Buna bağlı olarak platformun laiklik, emek, barış ve demokrasi mücadelesinin güçlü bir bileşeni olmak görevini de sürdüreceğiz.
 
 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, bugüne kadar yaptıklarıyla Türkiye’de kadın hareketinin bildik makus talihini değiştirmiş, feminizmi toplumsallaştırmış, başta genç kuşaklar olmak üzere her kuşakla buluşturmuştur. Şimdi emekçi kadınların, özgürlüğü için direnen liseliler ve genç kadınların, laiklik için direnen kadınların ve elbette evlerinden hiç çıkamayan bu direnişi hiç gösteremeyen kadınların, dilleri olmayan kendilerini dile getirebilecek kadar büyüyememiş olduğu için sesleri olmak zorunda olduğumuz çocukların, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların, bütün bu anlamlarda aslında tüm toplumun sorunlarına geleceği için sahip çıkıyoruz, sorumluluk alıyor, görevlerimizi ve gücümüzü büyütüyoruz. 
 
Bu ülkede kadınların, gençlerin, çocukların iyiliği için çalışan bir bakanlık yok. 
Biz varız!
 
 18.5.2016

Kadınların Mücadelesi Kazandı: Zuhal Güneş için Taciz Davası Açılıyor