Liseli ve Üniversiteli Kadınlarla Mücadele Büyüyor
15.6.2016
Liseli ve genç kadınların gözlerindeki parıltıyla, umutla verdiğimiz mücadelemizde inançla yürümeye devam edeceğiz!

Her gün onlarca kadın kardeşimiz yaşamından oluyor ve bir o kadarı cinsel şiddete maruz kalıyor. 

Neredeyse her gün bir kadın cinayetinin yaşanması, her gün kadınların ve çocukların cinsel şiddete ve istismara uğraması kabul edilemez.
Açıklanan suç sayılarının yanında gizli tutulan birçok cinsel şiddet vakası var. Verdiğimiz mücadele sayesinde bugün birçok dava ve şiddet olayı gün yüzüne çıkıyor olsa da özellikle aile içinde yaşanan şiddetin gizlendiğini biliyoruz ve bu duruma sessiz kalmıyoruz.
 
Yaşanan cinsel şiddet ve kadın cinayetlerinde hayatı karartılan, elinden alınan kadın kardeşlerimizin çoğu genç. Bizler genç ve liseli kadınlar için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hükümetin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Meclis Araştırma Komisyonunun ortaya koydukları kadın ve çocuk düşmanı politikalarla cinsel şiddet ve kadın cinayetleri teşvik etmektedir.
 
Kadını ve çocuğu korumaktan çok tecavüz rezaletiyle yargılanmış bir kurum olan Ensar Vakfı için "Bir kereden bir şey olmaz" dedikten sonra, vakfın il il yaz kursları açmasına da göz yummaktadır. 
Cumhurbaşkanının "Anneliği reddeden kadın yarımdır" açıklamasının ardından yine söz konusu makam ve komisyonların açıklama yapmıyor oluşu, bu kadın ve çocuk düşmanı politikaları beslemektedir.
 
Genç kadınlarla mücadele umut veriyor
 
Sayılabilecek birçok kadına ve çocuğa yönelik şiddeti teşvik edici politika karşısında, artık ilgili Bakanlık ve makamların görevini yerine getirmemesi üzerine "Biz varız" diyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak, AKP Hükümetinin ve zihniyetinin karşımıza çıkardığı sorunlara karşı somut çözümlerle sağlam bir şekilde mücadelemiz sürüyor.
 
İktidarın gerici politikaları karşısında bugün okullarında demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren liseliler var. Her güne liselerden açıklanan karanlığa karşı aydınlığı savunan bildirilerle uyanıyoruz. Toplumda liseliler de yandaş idarelerine karşı, ifade özgürlükleri adına sesini duyurmaya çalışıyor. Demokrasi mücadelesinin bütünlüklü ele alınması gerektiği ise açıktır. Bu mücadele aynı zamanda kadın ve çocuk düşmanlarına karşı verilmelidir.
 
Cinsel şiddet ve kadın cinayetlerinin en çok mağduru olan liseli ve genç kadın kardeşlerimizi de verdiğimiz bu mücadelede bizlere katılarak sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz. Birbirinden farklı birçok kadının bir araya gelerek vermiş olduğu yaşam ve cinsel şiddet karşıtı mücadele, liseli ve genç kadınların da katılımıyla daha da umut verici ve artık daha da güçlü. 
 
AKP'nin, Ensar'ın, laiklik karşıtı hükümet yanlılarının, kadın ve çocuk düşmanı bakanlığın politikalarına karşı birlikte mücadeleyi büyütelim. Çünkü artık çürümüş ve görevini yerine getirmeyen bu kurumlar karşısında "Biz varız" ve tüm bu ülkeyi yüzyıllar öncesine geri götüren, kadını yok sayan ve çocuğu bir eşya olarak gören zihniyete karşı susmayacağız. Liseli ve genç kadınların gözlerindeki parıltıyla, umutla verdiğimiz mücadelemizde inançla yürümeye devam edeceğiz!
 
                                    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Merkez Yürütme Kurulu17.6.2016

16 Haziran günü 5 farklı dava 4 farklı ilde adliyelerde kadın ve çocukların yanındaydık