12 yaş tasarısı ile çocuk istismarcılarını aklatmayacağız
29.10.2016
TBMM Adalet komisyonunun kabul ettiği tasarıyı tanımıyoruz, Genel Kurul'dan geçirtmeyeceğiz.

Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasını da kapsayan ve Genel Kurul'a gönderilen kanun tasarısı, çocuğa yönelik cinsel istismarın cezalandırılmasında yaş sınırını 15’ten 12’ye çekerek, 12 yaş öncesi ve sonrasının birbirinden ayrı değerlendirilmesini öngörüyor. Tasarıda 12 yaş öncesi ve sonrasında farklı cezalar uygulanması planlanıyor. Bizler soruyoruz, çocukları korumak yerine bu tasarıyı sunmak nasıl bir karardır? Çocuk istismarına sessiz kalarak ve istismarcıların önünü daha da açarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? 15 yaş kuralının iptali derhal geri çekilmelidir!

Bu değişiklik, çocukları, yetişkin istismarına karşı tamamen savunmasız bırakacaktır!

Dünyanın pek çok yerinde 15-16 yaş sınır kabul edilirken, 15 yaşından küçük her çocuğa yönelik cinsel davranışı cinsel istismar olarak tanımlaması, Türkiye’de 2005 yılında düzenlenmişti. Bu düzenlemenin iptal ettirilmesi; 12-15 yaş arasındaki çocukların istismar edilmesinin önünün açılmasıdır. Çocukların “imam nikahı”yla gayri resmi olarak evlendirilmesini ve “çocuğun rızası var diyerek” çocuk yaşta zorla evliliği, çocuk istismarını normalleştirmektir. Çocuğun cinsel istismarını “rıza” kavramı ile yasal kılıfına da uydurularak meşrulaştırılmasıdır. 12 yaş üstü çocukların cinsel istismarını cezasız veya az cezayla geçiştirilmesidir.

Bizler “çocuk bağırmayı öğrensin”, “bir kereden bir şey olmaz” diyenlerin zihniyetiyle hazırlanan bu kanun tasarısını tanımıyoruz!

2002 yılından bugüne dek çocuk istismarında %434’lük artış olurken susanlar, şimdi de bu istismarların önünü yaş indirerek ve “rıza” kavramıyla daha da açmaktadırlar. Bu tasarıda, alt sınırın 15 yaştan 12 yaşa çekilmesi, faillerin daha önce de kullanmaya çalıştığı “15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum” bahanesini güçlendirecek ve hatta failler için cezasızlık hali yaratacaktır.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak, çocuklar üzerinde kurduğunuz tahakkümle güçlendirmeye çalıştığınız zihniyetinize karşı direnişimizi sürdüreceğiz. Laikliğe artan saldırılara bir yenisi daha bu kararla eklenmiştir. Çocuk yaşta zorla evlendirmenin önünü açmalarına izin vermeyecek, çocukların haklarına saldıranlara karşı laiklik mücadelemizi yükselteceğiz.

Kadınların ve çocukların yaşamına, özgürlüğüne ve haklarına yıllardır kast edenler, çocukların haklarını gasp etmek için bu gibi yollara daha önce de başvurdular. Meclis’te kurulan “Boşanmayı Araştırma Komisyonu” da bunun bir örneğidir. Çocuk istismarcılarına, istismarda bulundukları çocukla evlendikleri takdirde ceza almamalarını öneren o raporu da kabul etmemiş ve geçmemesini mücadelemizle sağlamıştık.

Şimdi de diyoruz ki bizler sizin bu yeni kararınızı da kabul etmiyoruz ve onu da geçirtmeyeceğiz! Çocukları yok sayan, onlara zarar veren uygulamalara karşı direneceğiz. Çocuk istismarcılarını asla ama asla aklatmayacağız! 
26.10.2016

Gülsüm Kav: "Ayşegül Davası Türkiye'nin Sınavıdır. Direnelim, Yine Kazanalım"

Gülsüm Kav DEVAMINI OKU