10 Ocak 2021 tarihli Türkiye Kadın Meclisi kararları
18.1.2021
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisi'ne yönelik farklı tartışmalar üzerine 10 Ocak 2021 tarihinde Zoom uygulaması üzerinden Türkiye Kadın Meclisi toplantısını gerçekleştirdik. 14:00'dan 19:30'a kadar süren toplantıda sadece 20 dakikalık 16:30'da ara verildi. 62 Farklı ilden 590 katılımcımız olan toplantımızda 71'i mikrofonla, 96'sı chat'e yazarak toplam 167 üyemiz söz aldı. Genel eğilimle alınan kararlar:

 

1- Kadın Meclisleri Whatsapp gruplarında sadece Kadın Meclisleri’nin çalışmaları ve kararları paylaşılabilir.

 

Kadın Meclisleri’nin Whatsapp grupları Kadın Meclisi üyelerinden oluşur. Whatsapp grupları Kadın Meclisi’nin üyelerinin iletişimi için kurulan gruplardır. Genel duyuru ve haberdar olma grupları değildir. Her bir ayrı farklı oluşumun ayrı politik tercihleri, çözüm önerileri ve hedefleri vardır. Her birinin kendi karar alma mekanizması ve işleyişi vardır. Kadın Meclislerine üye olanlar da Kadın Meclisleri’nin şimdiye kadarki politik hedeflerini ve meclis işleyişini benimseyip çalışmalarına katılan kadınlardır. Kadın Meclisleri’ne bir ortak hedef doğrultusunda hareket etmekle birlikte, farklı dünya görüşlerinden, siyasi partilerden kadınlar üyedir. Bu sebeplerden ötürü Kadın Meclisleri gruplarında Kadın Meclisleri dışındaki kampanya örgütlenmelerinin, siyasi partilerin, derneklerin ve buna benzer diğer kolektif oluşumların eylem, etkinlik ve duyuruları paylaşılmaz. Paylaşılabilmesi için Kadın Meclisi’nin tartışıp karar alması gerekir. 

 

2- Kadın Meclisleri’nin kendisi dışında kolektif oluşumlarla, ortak çalışmalar yapabilmesi için, meclisin karar alması gerekir.

 

Kadın Meclisleri dışında bir kolektif oluşum bizimle birlikte bir eylem, çalışma önerisi ya da daveti varsa; öncelikle o oluşumların buna karar vermesi gerekir. Karar aldıkları bu öneri ya da davetin ilgili kolektifin yürütücüsü, temsilcisi ya da görevlendirdikleri kişi tarafından Kadın Meclisleri’nin Temsilcisi’ne ya da Koordinasyonu’na gelmesi gerekir. İlişkilerde eşitlik zemini bu şekilde sağlanabilir. 

Bu usulle gelmiş olan öneri ya da davet Genel Koordinasyon’da tartışılır ve buna bağlı olarak karar alınır.

Alınan karar doğrultusunda Meclis ile paylaşım yapılır. 

Genel Koordinasyon’da karar alırken tereddüte düşülen bir konu olursa tartışmak ve karar almak üzere Meclis toplantıya çağrılır. 

Öneri bir ilimize yapılmışsa İl Koordinasyonu, Genel Koordinasyon ve gerekli görülürse İl Meclisi, birlikte değerlendirme yaparak karara varır.

Türkiye Kadın Meclisinin aldığı kararı Genel Koordinasyon uygulamakla görevli ve yetkilidir. 

Orada yer alan her bir il, komite ve alan meclislerimizin (İKM,ÜKM) koordinatörleri, alınan kararı kendi koordinasyonu ile koordinasyonun yürütmesi üzerinden meclisle uygular. 

Demokratik bir işleyiş bu şekilde olabilir. Bunun sonucunda sürekliliği olan, organlı, sistematik, ülke çapında bir örgütlenmenin olanakları yaratılır. 

 

3- İller Koordinasyonu’nun adı Genel Koordinasyon olarak değiştirildi.

 

İllerin koordinatörlerinin, komitelerin koordinatörlerinin, İşçi Kadın Meclisi ve Üniversite Kadın Meclisi koordinatörlerinin yer aldığı kurula İller Koordinasyonu diyorduk şimdiye kadar. Fakat içeriği ve görevleri itibariyle adının Genel Koordinasyon olmasının daha uygun olduğuna karar verildi. 

Genel Koordinasyon Türkiye Kadın Meclisi kararlarını uygulamak ve bir sonraki Türkiye Kadın Meclisi’ne kadar olan süreci koordine etmek, karar almak için görevli ve yetkili kuruldur.

 

4- Kadın Meclisleri’nin politik programı güncellenecek ve işleyişi (tüzüğü) yazılı hale getirilecek. Bir sonraki Türkiye Kadın Meclisi’nde karar alınacak.

 

Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz Türkiye Kadın Meclisi’nin aldığı kararlar doğrultusunda mücadele alanlarımız, politik hedeflerimiz, farklılıklarımıza dair politik programımız güncel olarak yazılması kararı alındı. Bir önceki Türkiye Kadın Meclisi kararlarımızın maddeleri tekrar okundu ve LGBTİQ+’lara yönelik ayrımcılığa karşı yürüteceğimiz politikalar ve İşçi Kadın Meclisleri’nin hedeflerini de ekleme kararı aldık. 

Esas kararlar Meclis toplantılarında alınır. Koordinasyonlar Meclis’in aldığı kararları uygulamakla ve bir sonraki Meclise kadar olan sürede gündeme gelen konulara karar vermekle görevli ve yetkilidir. Birey hukukunu ve üyelerin eşit söz hakkını esas alan meclisimizin işleyişi geliştirilecektir. Kadın Meclisleri işleyişi şimdiye kadar aldığımız kararlar ve teamüller doğrultusunda tüzük olarak yazılacak. 

Kadın Meclisleri program ve tüzüğün yazılması ile ilgili Genel Koordinasyon’u görevlendirmiştir. Genel Koordinasyon pandemi sonrası ilk yüzyüze toplantı yapabileceğimiz vakitte, tartışmak ve karar almak üzere Türkiye Kadın Meclisi’ni toplantıya çağıracaktır. 

 

5- Genel Koordinasyon’un değerlendirmesi ve uygulaması üzerine yapılan diğer öneriler:

  • Şimdiye kadar ki politik hedeflerimiz, Türkiye Kadın Meclisi kararları sitede güncel olarak yer alabilir. Site ve Youtube daha aktif ve işlevli kullanılabilir.
  • Çeşitli soru cevaplar ile konulara açıklık getirilebilir. Canlı yayınlarımız ve eğitimlerimiz yaygınlaştırılabilir. 
  • Politik hedeflerimiz ve ayrımlarımız, şimdiye kadarki işleyişimiz Kadın Meclisi’ne üye olan kadınlara anlatılması önemlidir. Bununla ilgili eğitimler ve tanışma toplantıları artırılabilir.

 
22.1.2021

10 yılı aştı, Aslı Baş'ın ölümü bir kez daha şüpheli kaldı. Gerçeği açığa çıkarma mücadelemiz Yargıtay'da sürecek.