Türkiye Kadın Meclisi kararları
18.5.2021
16 Mayıs 2021 tarihli Türkiye Kadın Meclisi kararları

“Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula” mücadelesi siyasal gündemiyle zoom uygulaması üzerinden Türkiye Kadın Meclisi toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıya illerin ve ilçelerin Kadın Meclisleri, İşçi Kadın Meclisleri, Üniversite Kadın Meclisleri, Lise Kadın Meclisleri ve kurulmakta olan illerden ve ülkelerden üyelerimiz de dahil olmak üzere toplam 750 üye katıldı. 6 ülkeden ve Türkiye'nin 73 farklı ilinden katılımın olduğu Meclis toplantımızda 100’ü aşkın üyemiz söz aldı.


Toplantıda İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca imzanın geri çekilmesiyle yükselen hukuksuzluklar ele alındı. Toplumsal meşruiyetini yitirmiş siyasi iktidarın günü kurtarmak üzere genelgelerle ülkeyi yönetmeye çalıştığı ele alındı. Tüm hukuksuzluklar karşısında kadınlar, LGBTİQ+ lar ve tüm toplumsal kesimlerin itirazları yorumlandı. İkizdere’deki talandan herkese aşının ulaşmamasına kadar, alkol satış yasağından Tokat’taki eylemimize yapılan saldırıya kadar tüm toplumsal kategorilere yönelik hukuksuzluklar değerlendirildi. Tüm kesimlerin haklarına sahip çıktığı ve direndiği açık örnekleriyle konuşuldu.


Türkiye Kadın Meclisi toplantısında tüm hukuksuzluklar karşısında kadınlar ve LGBTİQ+ larla birlikte tüm toplumun iyiliği için “Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula"  mücadelesi yürütmeye karar verildi. 


Bununla birlikte alınan diğer kararlar şöyle:


Şimdiye dek örgütlü mücadelemizi ülkenin her yerinden yükselttiğimiz gibi tüm illerde “Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula” sesleri yükselecek. Mücadele alan örgütlerimizle bu mücadelenin başka yönlerini de ele alacağız. Bütün haksızlıklara, hukuksuzluklara  karşı bütün meydanlardan kitlesel ve eş zamanlı eylemler yapacağız.


Hukuksuzluklar karşısında mücadele eden toplumsal kategorilerle yollarımızı buluşturacak yöntemler geliştireceğiz. 


Kadın hareketi içerisindeki tüm deneyimimizle toplumsal muhalefete yön vereceğiz. Kadın cinayetlerini durdurma mücadelesi gibi bu mücadeleyi de hedefli yürüteceğiz. 


6284’ü tüm topluma nasıl anlattıysak şimdi onunla birlikte uygulamakla yükümlü oldukları Anayasayı her yerde anlatacağız. Anayasa kitapçığı elimizden düşmeyecek, görmek istemediklerinde karşılarında bulacaklar. Temel hak ve hürriyetlerimize sahip çıkacak ihlal ettikleri durumda tüm çelişkileri göstereceğiz. 


Hukuksuz genelgelere karşı tüm var olan hukuki yolları kullanacağız. Danıştay'a iptal başvuruları yapacağız. Temel hakları ihlal edilen toplumsal kesimler mücadelesini birlikte yürütmek için bize başvurabilecek. 


Siyasal hattımızı anlattığımız, toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı hukuksuzlukları anlattığı, mücadelelerini paylaştığı sosyal medya çalışması yapacağız. Bu çalışmada çeşitli video içerikleri, animasyonlar, yayınlarla mücadelemizi her yere ulaştırmaya çalışacağız.


Yaşanan hukuksuzlukları ve mücadelemizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmak için içerikler üreteceğiz, metin hazırlayacağız. 


1 Temmuz İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kalkma tarihi yaklaştığında yine aynı hattımız çerçevesinde bu sefer İstanbul Sözleşmesi’ni öne çıkaracağımız planlar yapacağız.Tüm ülkede ayakta olacağız. 


Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula mücadelemizi marş, şarkı, karikatür vb. kültürel ve sanatsal içeriklerin katkısıyla zenginleştireceğiz. “Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula” diyerek saldırıları geri püskürteceğiz.  


Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri