İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA SORUYORUZ: GÖREVİNİ SAVSAKLAYANLARLA İLGİLİ NE YAPILDI?
7.6.2021
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bir kadın, polise gittiğinde bir savsaklama varsa hesabını sorarım" açıklaması üzerine Platform hukukçularımız ve Derneğimiz Bilgi Edinme Kanunu kapsamında aşağıdaki soruları İçişleri Bakanlığı'na iletmiştir.

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA

ANKARA

 

İçişleri Bakanı tarafından 6284 Sayılı Kanun’un Yönetmeliği kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kolluğun sorumluluğuna atıf yapılarak, görevini savsaklayan olduğu takdirde hesabının sorulacağı ifade edilmiştir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği olarak, tüzüğümüzde de esas aldığımız kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarımız kapsamında kurumunuza yazılı başvuru ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle aşağıdaki sorularımızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde kurumunuzca yanıtlanmasını talep etmekteyiz:

 

 1. 11 Ekim 2019 tarihinde Eskişehir ilinde boşandığı erkeğin satırlı saldırısına uğrayan Ayşe Tuba Arslan, 24 Kasım 2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ayşe Tuba Arslan’ın hayatta iken uğradığı şiddet üzerine fail hakkında 23 kez şikayetçi olduğu, 6284 kapsamında koruma kararı bulunduğu, cinayet işlendiğinde çantasından çıkan dilekçede “Benim ölümüm gerçekleşince mi yardım edeceksiniz” yazdığı bilinmektedir. Ayşe Tuba Arslan hakkında 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin etkin olarak uygulanmayarak ölümünün gerçekleşmesine neden olan kamu görevlileri hakkında “görevini savsaklamaları” nedeniyle herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonucu nedir?

 2. 18 Ağustos 2019 tarihinde Kırıkkale ilinde Emine Bulut boşandığı erkeğin boğazını kesmesi sonucu öldürülmüştür. Emine Bulut’un öldürülmeden 4 saat önce Cumhuriyet Polis Merkezi’ne başvurduğu, ancak burada görevli polis memurlarının 6284 sayılı Kanun kapsamında önleyici tedbir uygulamadıkları bilinmektedir. Emine Bulut’un ölümünün ardından burada görevli 1’i amir olmak üzere 5 polis memuru hakkında açılan soruşturmada polis amirinin “6284 Sayılı Kanun kapsamında herhangi bir risk görmediğini” ve bu yüzden Emine Bulut’a “koruma tedbir kararı uygulamadığını” söylediği ortaya çıkmıştır. Soruşturma başında açığa alınan 5 polisin soruşturma devam etmesine rağmen görevlerine iade edildiği bilinmektedir. “Görevini savsaklayan” kolluğun görevine iade edilme gerekçesi nedir? Haklarında yürütülen soruşturmanın sonucu nedir?

 3. Ardahan’da Sibel Ünlü boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından 2020 yılından bu yana defalarca şiddete uğramıştır. Şikayetlerine ve 6284 kapsamında koruma tedbiri uygulanmasına rağmen fail şiddet eylemlerini sürdürmüştür. 6284 kapsamındaki tedbirler etkin uygulanmadığı için fail halen tehdit ve şiddet eylemlerini sürdürmektedir. 6284 kapsamında ihmali olan kamu görevlileri hakkında ne yapılmıştır?

 4. Kütahya ilinde Hanım Çiftçi ayrıldığı erkek hakkında defalarca şikayetçi olmasına rağmen 6284 kapsamında koruma kararını fail defalarca ihlal etmiştir. Buna rağmen etkin şekilde koruma sağlanmadığı için Hanım Çiftçi en sonunda bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Görevini ihmal eden kamu görevlileri hakkında işlem yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonucu nedir?

 5. Geçtiğimiz hafta İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bir kadının 5 polis memuru tarafından darp edilmesi görüntülerinin olduğu kamuoyunca bilinmektedir. Bu konu hakkında kamu görevlilerine soruşturma açılmış mıdır, açıldıysa sonucu nedir?

 6. 18 Ağustos 2020 tarihinde Batman’da yaşamını yitiren İpek Er hayatta iken, Bakanlığınıza bağlı bir personel konumunda olan Musa Orhan hakkında kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştur. Halen devam eden cinsel saldırı davasında tutuksuz yargılanmakta olan sanığa tepki gösteren oyuncu Ezgi Mola ve başka kişiler hakkında Musa Orhan’ın avukatının suç duyurusunda bulunmasıyla tekrar gündeme gelen konu hakkında Bakanlığınızca işletilen herhangi bir idari süreç bulunmakta mıdır?

 7. Yukarıda sorulan sorular kamu görevlileri tarafından 6284 kapsamında yapılan ihmallerin sadece birkaç örneğini içermektedir. Bakanlığınızca 6284 Sayılı Kanunun gereğini yerine getirmediği için 6284 Sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne dek haklarında soruşturma açılan kaç polis, kaç jandarma, kaç bakanlığınıza bağlı diğer personel bulunmaktadır? Bu soruşturmaların kaçında ceza verilmiştir? Verilen cezalar nelerdir?

 8. 6284 Sayılı Kanun’un yasalaşmasından bugüne hakkında koruma tedbiri uygulanan kadınların kaç tanesi öldürülmüştür?

 9. 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasının çekildiğinin duyurulmasından bu yana, 6284 Sayılı Kanun kapsamında kadına yönelik şiddeti önlemek için Bakanlık olarak aldığınız ek tedbirler nelerdir?

 10. 6284 Sayılı Kanunun uygulanmasının önündeki engellerden biri koruma tedbirini uygulamakla görevli olan kamu görevlilerinin görevlerini ihmal etmeleridir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı kolluk görevlileri, mülki amirlikler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme Merkezleri görevlileri, kadın konukevleri görevlileri ve diğer ilgili kamu görevlileri, Adalet Bakanlığı’na bağlı hakimler, savcılar gibi kamu görevlilerinden 6284 Sayılı Kanun ve bunun uygulanmasına dair yönetmelik kapsamındaki görevini ihmal eden kamu görevlileri ile ilgili ne tür bir süreç işlediğinin ve ne tür yaptırımlar uygulandığının kamuoyuyla paylaşılmasının 6284’ün etkin uygulanması anlamında faydalı olacağına inanmaktayız. 2020-2021 yılları içerisinde bu kapsamda Bakanlığınıza bağlı kaç kamu görevlisine soruşturma açılmış, bunlardan kaçına yaptırım uygulanmıştır?

 11. Bakanlığınızca çıkarılan 01.01.2020 tarih ve 23635644-249-E.1 sayılı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu genelge ve diğer kadına yönelik şiddetin önlenmesi konulu genelgeler ile Adalet Bakanlığınca çıkarılan 20.02.2015 tarih ve 154 sayılı genelge, 01.09.2020 tarih ve E.98005142-659-0001-2020-11/555 sayılı genelge ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından en son düzenlenen 2020-2021 Koordinasyon Planı ve benzeri genelge ve hukuki düzenlemeleri dernek olarak takip etmekteyiz. Bizzat bize başvuran şiddete uğrayan kadınlarla ilgili anılan genelgelerin ve düzenlemelerin ihlal edildiği süreçler olabilmekte. Bu nedenle kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla çıkarılan genelgeleri ihlal eden kamu görevlileri hakkında ne tür süreçler işletildiğini kamuoyunun bilmesinin de önem taşıdığını düşünmekteyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılan genelgelere aykırı hareket eden Bakanlığınıza bağlı kamu görevlileri hakkında 2020-2021 yılları içerisinde kaç kişiye soruşturma açılmış, bunlardan kaçına yaptırım uygulanmıştır?

 

Gerekli bilgilerin tarafımıza iletilmesini bilgilerinize arz ederiz. 07.06.2021

 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği


 
5.6.2021

İstanbul Sözleşmesi mitinginde, 'Anayasayı, Yasayı, Sözleşme'yi Uygula' kortejinde buluşuyoruz

13.6.2021

Tüm işçi kadınları 19 Haziran'da İstanbul Sözleşmesi mitingine çağırıyoruz