Kadın Cinayetleri Yasası Komisyona Taşınıyor
7.2.2013
Ankara | Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu bugün mecliste milletvekili Fatma Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kadın cinayetlerine karşı oluşturduğu yasa tasarısını sunmasının ardından, Fatma Şahin de meclise bir yasa tasarısı sunmuştu. Bu tasarıda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun önerileri önemli ölçüde yer almıştı. Aylardır yürütülen mücadelenin somut bir kazanımı olan bu gelişme sonucu kadın cinayetlerini durduracak yasal düzenlemelerin hayata geçme imkanı doğmuştu. Şiddete uğrayan kadınların korunmasına yönelik hazırlanan bu kanun teklifinde, kadın cinayetlerini durdurmak için bütünlüklü bir ele alış.

gerektiği ifade ediliyordu. Ancak Fatma Şahin tarafından meclise sunulan kanun teklifi kadın katillerine verilen ceza indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin düzenlenmesi gereken TCK maddelerini içermediğinden, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu bugün yine meclisteydi.Platform temsilcileri, Fatma Şahin’le yaptıkları görüşmede hazırlanan yasa tasarısının büyük önem taşıdığını belirtti. Hazırladıkları yasa tasarısında, platformun oluşturduğu tasarıdaki önerilere de yer verildiğini ifade eden Fatma Şahin, platform temsilcilerine hazırladıkları tasarının bir örneğini iletti. Platform temsilcileri, tasarıda bütünlüklü ele alıştan söz edildiğini ancak ceza indirimlerinin kaldırılmamasının ve hazırlanan tasarıda TCK’ya ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamasını tasarıyı cinayetleri durdurmada yetersiz bırakacağını ifade ettiler. Yasaların kadın katillerini korumasının kabul edilemeyeceğini, kadın katillerine uygulanan “haksız tahrik”, “gelecek”, “etkin pişmanlık” vb. ceza indirimlerinin toplumda da ciddi etkileri olduğunu belirten platform temsilcileri, meclise sunulan tasarıya platformun daha önce ilettiği yasa tasarısında yer alan TCK’ya dair değişiklik önerilerinin de eklenmesini talep ettiler. Bu talep üzerine, bunun uygun olduğunu ve yapılabileceğini belirten Fatma Şahin, kendi hazırladıkları tasarının henüz komisyona girmediğini, komisyona girdiğinde, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun da komisyon toplantılarına katılarak önerilerini dile getirebileceğini söyledi.
 
“Kadın Katillerine İndirim Değil, Ağır Ceza” diyerek her hafta sokaklarda olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu katillere verilen ceza indirimleri kaldırılana dek mücadele edeceğini belirtiyor. Kadın cinayetlerini durdurma mücadelesinde önemli adımlar atmış ve atacak olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, öldürülen kadınların davalarının peşinde olduğu gibi, yasal düzenlemelerin yapılmasının da peşinde olmaya devam edecek.