Kadınlara eşitlik yok, yoksulluk çok Nafakaya dokundurtmayacağız
12.10.2023
**

 

Geçtiğimiz günlerde Meclis’te 6284 karşıtı bir söz alıp “Kadınları korumak için yasalara ihtiyacımız yok” diyen Yeniden Refah Partisi aynı vakitlerde kendi milletvekillerinin tümünün imzası ile Nafaka hakkının sınırlandırılması için yasa teklifi vermişler. Şu an teklif alt komisyonlarda. Kadınları korumak için yasaya gerek yok diyen düşünce erkeklerin sözde mağduriyetleri gerekçesiyle yasa teklifi için kollarını sıvamış. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demeyeceğiz çünkü kadınlar için istedikleri dünyanın kadınların köleliği olduğunu biliyoruz. 

 

Her gün saldırıları kadınların modern haklarına. El uzattıkları sadece Nafaka hakkı değil, Nafaka ile birlikte 6284, Medeni kanun kapsamındaki mal paylaşımı, miras, boşanma gibi nice haklarımız. Sadece bununla da sınırlı değil, belirli bir inancın belirli bir yorumu doğrultusunda Anayasa değişikliği hedefleri.

 

Bugün tekrar gündeme getirdikleri nafaka ile ilgili olarak unutmamamız gereken birkaç noktayı tekrar hatırlatıyoruz:

  • Yasanın hiçbir maddesinde nafakanın kadın tarafına verileceğine ilişkin bir madde yoktur. Ama yobazların ve gericilerin tartışmaları hep kadınlara verilen nafakalar üzerinden ilerliyor.

  • Nafaka miktarına ve süresine boşanma aşamasında kadın ve erkeğin gelir durumu gözetilerek karar veriliyor. "Erkekleri yoksullaştırdığı" yönündeki iddialar tabii ki kalan tüm açıklamaları gibi gerçek dışıdır. 1 gün evli kalıp süresiz nafaka veren yoktur. 

  • Esas sorun ve soru yoksulluğa düşen tarafın neden hep kadınların olduğudur. Yoksulluk, iştirak nafakalarının kim tarafından kime ne miktarda ve hangi koşullar devam ettiğinde verileceği mahkeme kararı ile belirlenmektedir. Tekrar mahkeme kararı ile de kalkmaktadır. Bu anlamda süreye ilişkin iddia edilen mağduriyetler de gerçek dışıdır.

  • Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sürdüğü sürece nafaka hakkı var olmaya devam edecektir. Ev içerisinde eşitsiz ilişkiler son bulmadığı sürece, kadınların istihdamı, yaşlı, çocuk bakımı gibi kadınlara yüklenen sorumluluklar kamusal olarak düzenlenmediği sürece bu hak devam edecektir. Anayasanın eşitlik maddesi YRP’nin bu önerisi ile ihlal edilmektedir. 

  • *Son hatırlatmayı 2011 yılında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar ile yapalım:  Medeni Kanun’un 175. Maddesinde yer alan “süresiz olarak” ibaresinin Kestel Aile Mahkemesi tarafından iptali istenmişti. Anayasa Mahkemesi de “itiraz konusu kuralın boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek eşi korumak için getirildiği ve diğer eşin koşulları bulunduğu sürece, herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası vermesi yükümlülüğünü düzenlediğini ve bu yükümlülüğün de sosyal hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğunu” vurgulamış ve talebi reddetmiştir.

 

Böylesi haklarımıza yönelik saldırılar peşi sıra geliyor. Bu saldırılar eşitliği ortadan kaldırmaya yönelik olduğu gibi özgürlüklerimize birer kasıt. 

Kadınlar korkmayın. Bu teklifi kölece bir yaşam dayatılan kadınlar olarak bizler durdurabiliriz.

Eğer bir mağduriyet konuşulacaksa da onu yaşamlarıyla bedelini ödeyen kadınlardan çok  kimse yaşamamıştır, bilemez. Artık biz konuşacağız.  

Ve tüm kadınları topyekün gelen saldırılara topyekün cevabı vermek için 12 Kasım saat 14:00’te Kartal’da gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüze çağırıyoruz. Yaşamlarımız için, laiklik için, özgürlüklerimiz için kortejimize katılmaya, karşımızda hiçbir kadın düşmanının duramayacağı sel olup akmaya davet ediyoruz.

 

* Diyarbakır  Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi’nin 2021 tarihinde çıkardığı “Mahkeme kararları ışığında nafaka araştırması, hukuki inceleme” kitapçığından alınmıştır. 

 

 
21.10.2023

Biz de Laiklik ve Özgürlük için Kadın Yürüyüşü'ndeyiz