İyi Haber: Zorlama Hapsini Uygulamayan, Hülya Şellavcı'yı Korumayan Bakanlığa Manevi Tazminat Cezası Verildi
8.6.2024
**

 

İyi Haber:

Zorlama Hapsini Uygulamayan, Hülya Şellavcı’yı Korumayan Bakanlığa

Manevi Tazminat Cezası Verildi


Hülya Şellavcı 6284’ü defalarca ihlal eden Kaffar Yeğin’i defalarca şikayet etti. Dosyaya bakan mahkeme ise zorlama hapis kararı talebini reddederek failin savunmasını almak için duruşma günü verdi, o duruşma görülemeden Hülya öldürüldü. Mahkeme, Hülya öldükten 4 gün sonra tazyik hapsi kararı verdi. 


Bu ihmalkarlığa karşı mücadele yürüttük, Kaffar Yeğin’in kasten öldürme davası hala devam ediyor, her defasında adliyenin önünde oluyoruz. Ama failin tek bir kişi olmadığını da biliyoruz. 


Bugünlerde siyasi iktidar 9. Yargı Paketi’yle “zorlama hapsine itiraz yolu”nu açmaya çalışıyor. Sormak isteriz: Hülya Şellavcı gibi başka kadınlar da öldürülsün diye mi? 


Hülya Şellavcı’nın ailesi ve avukatları kamunun ihmali dolayısıyla İçişleri Bakanlığı’na 2,5 milyon TL değerinde manevi tazminat davası açtı. Dava sonucunda İzmir 3. İdare Mahkemesi kamunun Hülya’yı korumakla yükümlü olduğuna hükmetti, davayı kabul etti. Mahkeme kararında güvence altına alınan hakkın niteliği (temel hak) göz önünde bulundurulduğunda, adli makamların şahsa yönelik gerçek ve yakın bir tehdidi önlemek için makul olarak yapmaları beklenen her şeyi yapmaları gerektiğini belirtti. Bu kapsamda sicilinde şiddet eylemleri olan bir şüpheliyle karşı karşıya olan yerel makamların, makul bir açıdan bakıldığında yetkileri dahilinde söz konusu tehlikeyi bertaraf etmek için kuşkuya yer bırakmayacak şekilde önlem almaları gerektiğini belirtti.


İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin kararında belirttiği gibi Hülya Şellavcı’yı ve nice kadını koruması gereken sorumlular bunları yapmıyor. Bu karar onanarak emsal olmalı. 6284’ün ihmal edildiği her kadın cinayetinde yetkililerin peşinde olacağız. Sorumluluktan kurtulamayacaksınız, en temel hakkımızı, yaşam hakkımızı koruyacağız.