Meclis Bütçe Komisyonu'na dosyamızı sunduk
9.11.2014
Meclis'te görüşmeleri tamamlanan Bütçe Komisyonu'nda CHP Mersin milletvekili Vahap Seçer Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun önerilerini sundu.

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan; kadın cinayetleri ve kadın konusundaki yaklaşımından, çalışmalarından kaynaklı bakanlığın bütçe komisyonun da dile getirilmek üzere çalışma ve beklentilerini içeren bir dosya hazırlamasını önerdi.

 

Platform kadınlar için bütçe komisyonunda

  Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu böyle bir çalışmanın emsal de yaratacağını söyleyip bir dosya hazırladı. Hazırlanan dosyanın cinsiyet ayrımı olmadan, kadın-erkek eşitliğini içermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Dünya Ekonomik Forumu'nun(WEF) son raporunda, kadınların siyasete ve işgücüne katılımının son 10 yılda 'küresel cinsiyet ayrımındaki' makası daralttığını açıkladı. Bunun da Türkiye'de cinsiyet eşitliğini ortaya koyduğunu belirtti. Platform hazırladığı dosya da Türkiye'deki kadın cinayetleri platform verilerine göre şu şekilde açıkladı:' 2013 yılında 237 kadın, erkek şiddetiyle hayatını kaybetti, 2014 yılında Ekim ayı sonu itibarıyla 255 kadın kardeşimiz kadın cinayetine kurban gitti, yılsonu gelmeden geçen yıldan daha kötü durumda olduğumuz ortaya çıkmış durumda. Belirtmek gerekir ki, Platformum derleyip yayınladığı veriler, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na başvuran aileler ve iletişim organlarına yansıyan cinayetlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla kadın cinayetlerine dair gerçek sayıların daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.' Hazırlanan raporda kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek ve eşitsizliği azaltmak için 'toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımın' önemli olduğunun kabul görüldüğü söylendi.

 

2015 Bütçesine Kadınlar için öneriler

Hazırlanan dosya da, 1987 yılından itibaren adım adım ilerlemenin mevcut durumunun cinsiyete duyarlı bütçe olarak tanımlanın mümkün olmadığı söylendi.  Böyle bir bütçenin yaklaşımı şu şekilde belirtildi. "Bütçe sürecinin tüm aşamalarında kadın erkek eşitliğinden hareket edilmesi, kamu harcamalarının ve hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi ve kadınların özgül ihtiyaçlarının kamu harcamaları planlanırken ve yapılırken gözetilmesi gerekir. Kadınları güçlendirmek, kadınların bakım yükünü azaltmak, toplumun her alanında kadınların konumunu yükseltecek tedbirlerin hayata geçirilmesini ifade eder. Kadınlar için kaynaklar, bu çerçevede düşünülerek tahsis edilmelidir. Bunun anlamı;  cinsiyet eşitliğinin tüm ana plan ve politikalara yerleştirilmesi, tüm bakanlıklar özellikle maliye bakanlıkları ve ulusal kadın mekanizmaları ile uygun olduğu hallerde yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve politikalara yerleştirilmesi için kaynak ayırmaktır. Aynı zamanda sağlanan gelişmeleri ölçmek amacıyla tüm düzeylerde gerekli girdi, çıktı ve sonuç göstergeleri oluşturulmalıdır."

 

Mv. Vahap Seçer dosyamızı şöyle sundu

"Kadına yönelik şiddet hâlâ Türkiye’de devam ediyor. Bakın, çok çarpıcı rakamlar. Sizin bu konuya hassasiyet gösterdiğinizi biliyorum. Buradaki yasama faaliyetlerinde bu konuyu defaatle burada tartıştık görüştük ama Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verileri var elimde. 2013 yılında 237 kadın şiddete maruz kalmış, hayatını kaybetmiş, bu yılın ekim ayı sonu itibarıyla da 255 kadın. Yıl tamamlandığında umut ediyorum bu rakam artmaz, ancak sabit dahi kalsa 2013-1014 mukayesesinde hâlâ kadına yönelik şiddette ve cinayetlerde artış olduğunu gözlemlemekteyiz."

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam: "İstikbalimiz için önce çocuk diyoruz" dedi

Ayşenur İslam Meclis'teki bütçe görüşmelerinde de yine kadının adını değil ailenin adını andı. "Önce çocuk ve aile" diyen Ayşenur İslam görüşmede ailenin güçlendirilmesi için yapılan harcamalara değindi. Kadına yönelik şiddet konusunda diper vekillerin ifade ettiği konulara değinmedi.Kadınlarla ilgili ise konukevlerine değinirken açılmış olan yeni erkek konukevlerine değinen Ayşenur İslam sadee 130 tane konukevi olduğunu ve bunların 3bin 350 gibi bir kapasiteyle işlediğini olumlu bir şey olarak sunsa da, konukevlerinin kapasitesi düşünüldüğünde ortaya oldukça yetersiz bir tablo çıktı.

 

Yapmadıklarını anlattı

Ayşenur İslam 6284 sayılı kanunun yasal alt yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarının olduğunu söyleyerek icraatta hiç gerçekleşmemiş olan bir durumu ifade etti. Bu sene içinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 6284'ün etkin uygulanması için talebini iletmiş olmasına rağmen bu konuya dair bir tek açıklama dahi yapmamıştı.

 

Aynı şekilde Ayşenur İslam Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle ilgili eylem planları olduğunu da Bütçe Görüşmeleri esnasında hatırladı.

 

CHP Milletvekili Binnaz Toprak Platform'a değerlendirdi

Aile koruma ve şiddete yasası Kefek'te dile getirdim. Kadına karşı şiddetin temelinde aile var. Kadınları birey olarak görmeliler. 1 ayda 29 kadın katliamı oldu. Yasaların yanında birseylerde olmalı. Hem polis hem mahkeme kadını ciddiye almıyor. Kadın yolda bıçaklanıyor, polis bakıyor. Bununla mücadele eğitim ile oluyor. Televizyon, kamu spotları ile kadına yönelik bütçe ayırmalı. Şiddete uğrayan erkeği korumamalı, küçümsemeli, övünmemeli bu tarzda diziler yapılmalı. Okullarda hem kadın hem ayrımcılıkla ilgili dersler olmalı. Yasalar işlenmiyor, kadınlar korunmuyor.

 

Bütçe komisyonuna sunduğumuz dosyamıza ulaşmak için tıklayınız

 


  • YAZAR
  • Editor