Kadın Filozoflar Tarihi
30.12.2014
Didem Özer Çaylan "Kadın Filozoflar Tarihi" kitabını Yarın Kadın Eki için inceledi. Kitabın uzak geçmişten bahsediyor olmasına rağmen şu an yaşananlara ve gelecekte yaşanacaklara ışık tuttuğunu söylüyor.

Ingeborg Gleichauf tarafından kaleme alınan ve Leyla Uslu’nun çevirisiyle Türkçe’ye kazandırılan “Kadın Filozoflar Tarihi” Anlamak İstiyorum adlı kitap ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. Arka kapağındaki tanıtım metni, felsefe hakkında bilgi edinmek isteyen kişinin "Felsefe Tarihi"ne başvurduğunu ve kapsamın "Erkek Filozoflar Tarihi" ile sınırlı olduğunu açıklar. “Hiç mi kadın filozof yok?” sorusu ile yola çıkan yazar kadın filozoflar tarihini çağlara ayırmış ve Antik Çağ’dan 20. Yüzyıl sonlarına kadar etkisi olan kadın filozofları çok akıcı ve öz bir biçimde anlatmıştır.

 

Kitapta adı geçen birçok kadın filozofun ortak düşünce/sorgu alanı <kadının toplumdaki yeri ve tutumu, tanrı ve din kavramı, zaman algısı ile kadının özü/benliği ile genel olarak niyet, eylem ve insan ilişkileri> olmuştur. Bu kadınlardan bazıları Antik çağ döneminde evde ailesine hizmet etmesi gereken kadın olarak değerlendirilmiş, düşüncelerinden dolayı alay edilmiş, zekâ ve bilgisine tahammül edilemeyerek parça parça edilmiş, bazıları ise 20. Yüzyılda profesyonel olarak, yani akademik düzeyde tanınmış, düşüncelerini kitaplarda yayınlamış, konferanslarda halkı etkilemiş kişilerdir.

 

Kitabın ilk sayfalarında Krotonlu Theano (İ.Ö. 550’den itibaren) “kadın geri planda kalmalı, kamusal alanda itibar kazanmaya çalışmamalı, evle ve çocuklarla ilgilenmelidir” görüşündeyken, 18. Yüzyılın ikinci yarısında, ilk kez bir kadın, Olympe de Gouges (1748-1793) kadın hakları bildirisi yazmıştır. Bu bildirinin ilk maddesinde yürekli bir şekilde “Kadın özgür doğar ve bütün haklarda erkeğe eşittir. Toplumsal alandaki farklılıkların gerekçesi yalnızca kamu yararı olabilir”  görüşünü savunmuştur. Günümüzün çağdaş filozoflarından 1947 doğumlu Felsefe doktorasına sahip Martha Craven Nussbaum ise “iyi ve doğru eylem”in ne olduğu sorusuna odaklanmış, akademik çalışmaları ve ödülleri ile alanında kendini kanıtlamış, başarılı bir kadındır.

 

Her alanda olduğu gibi felsefede de kendi yerini ve duruşunu belirlemiş kadın filozoflara ilişkin bu ayrıntılardan fazlasını içeren kitap, uzak geçmişi okurken yakın tarihte yaşanılanları, gelecekte yaşanabilecekleri düşündürmesi açısından okumaya değer bir eserdir.

 

KİTAP DETAYI

Yazar:  Ingeborg Gleichauf

Çeviren: Leyla Uslu

Yayınevi: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık

ISBN : 9789944344258

 


  • YAZAR
  • Editor