Şimdi de erkeklerle anket yaptılar
20.4.2015
TBMM araştırma Komisyonu erkeklere şiddetin sebebini sordu. Kadın Cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti çözmemek için direnen komisyon şiddetin çözümü olarak erkeklerle anket yapmayı uygun görmüş.

 Kadına karşı şiddet ve bu şiddetin sonucu olarak kadın cinayetleri toplumun en büyük problemlerinden biri. Kadınlar sadece hayatları hakkında karar almak isterken şiddet görüyor, eve kapatılıyor ve öldürülüyorlar. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yıllardır kadın cinayetlerine karşı mücadele ederken meclisle görüşmelerine de devam ediyor. Kadınlar, kadın cinayetlerinin çözümü olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yasalaşması gerektiğini söylerken Bakanlık yine kadınları değil erkekleri dinledi.

Bakanlık kadın düşmanı tavrını ortaya koydu

Mecliste kadınların mücadelesi sonucu kurulmuş olan Kadına Şiddete Karşı Araştırma Komisyonu kadına şiddeti sözde çözmek için erkeklerle anket yaptı. Komisyonun taslak raporunda yer alan araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin yüzde 28,5’i “kadınların hak ettikleri”, yüzde 27,8’i ise “saygısız davrandıkları” için şiddet gördüğünü söyledi. Şiddet uyguladıktan sonra pişman olup olmadıkları sorusuna sadece yüzde 14’ü “hayır” yanıtı veriyor. Raporda bu sonuç, “Şiddet uygulamanın meşru bir davranış olmadığını ama mecbur kaldıklarını, kendilerini başka türlü ifade edemediklerini açıkça ortaya koymaktadır” diye yorumlanarak kadın düşmanlığı devam ettirildi.

Anket değil somut adım

Bakanlığın kadın cinayetlerine bakış açısı ortadayken şimdi de erkeklerle yaptıkları bu anket kadınların yaşamlarını kurtarmayı önemsemediklerini de gösteriyor. Bakanlığın aldığı cevaplarla ne yapmayı planladığı bilinmezken kadın hareketinin ve kadınların en büyük talebi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yasalaşması. Kadınlar Bakanlığın anket yamasını değil somut adım atmasını istiyorlar. Şiddet ve cinayetler her zaman kadınlara yönelikken, kadınlar canlarından olurken görüşleri merak edilenler yine erkekler oldu.