YÖK'ten "Özgecan Aslan" önlemi
31.5.2015
Kadın cinayetlerinin artmasının en büyük sorumlusu olan AKP iktidarı "çözüm" diyerek üniversitelerde düzenleme yapma kararı aldı.

YÖK, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın vahşice öldürülmesi sonrası öğrencilerin güvenliğine yönelik düzenlemeler yapılması kararı aldı. Cumhuriyet'in haberinde yer alan ifadeye göre "niversite, kampus ve derslikler, kız öğrencilerin güvenliğine yönelik olarak düzenlenecek."

YÖK Genel Kurulu’nda görüşülerek alınan kararlar şöyle:

* “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersi, bu kavramsal alanda aynı veya farklı bir adla yükseköğretim programlarında üniversitelerin yetkili kurullarınca alınacak karar doğrultusunda zorunlu veya seçmeli ders şeklinde yer alacak veya her yarı yıl bir bilimsel etkinlik düzenlenecek.

* Bu dersin programa dahil edildiği durumda ders içeriğinin oluşturulmasında ilgili öğretim elemanlarının yanı sıra öğrencilerin de görüşleri alınacak.

* Dersin yürütülmesinde uzman öğretim elemanlarının bulunmaması durumunda örgün eğitim kapsamında uzaktan öğretime dayalı e-ders olarak da okutulabilecek.

* Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıklarındaki yapı, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezileri ile de işbirliği içerisinde cinsel taciz ve cinsel saldırılara karşı ulaşılabilirlik, gizlilik ve güven esasına dayalı olarak güçlendirilmesine; tıbbi ve psikolojik destek verebilecek konuma getirilecek.

* Cinsel taciz ve cinsel saldırı konularında farkındalık sağlayacak eğitim çalışmaları yapılacak.

* Disiplin yönetmeliklerinde cinsel taciz, cinsel saldırı, mobbing gibi davranışlara yönelik yeni düzenleme yapılacak.

* Kadın öğretim elemanlarına yönelik şiddet, mobbing, taciz gibi olayların değerlendirilmesi, statülerinin güçlendirilmesi, karşılaşılan zorluklara karşı alınacak tedbirler konusunda çalışmalar yapmak üzere “Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi” oluşturulacak.
1.6.2015

Kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbet yasalaşsın, Berivanlar öldürülmesin