İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu kadın düşmanlığına karşı yürüdü
18.9.2015
İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu, Cerrahpaşa Devlet hastanesi'ne Halit Çam adlı doktorun, görev esnasında hastanede şiddet gören asistan Gözde Apaydın'a "evde zaten kocandan dayak yiyeceksin" demesi üzerine Cerrahpaşa'da dekanlığın önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu, Cerrahpaşa Devlet hastanesi'ne Halit Çam adlı doktorun, görev esnasında hastanede şiddet gören asistan Gözde Apaydın'a "evde zaten kocandan dayak yiyeceksin" demesi üzerine Cerrahpaşa'da dekanlIğın önüne saat 12:30da bir yürüyüş gerçekleştirdi.

 
Kadın hekimlerin, hemşirelerin, kadın sağlık çalışanlarının sözel, fiziksel, cinsel şiddetin yüksek riski altında olduğunu belirten Kadın Komisyonu erkek egemen bu zihniyete karşı mücadelenin süreceğini belirtti.
 
Dekanlığın önünde yaplan açıklamada kadın hekimler "bir daha asla" dediler.
 
Kadın komisyonu aynı zamanda tüm kadın meslektaşlarını Halit Çam'ı protesto etmek için Tıp Fakültesi Dekanlığı’na (0212 632 12 82) faks numarasına dilekçe yollamaya çağırıyor.
 
 
Kadın Komisyonu'nun yayınladığı açıklamanın tam metnini sizlerle paylaşıyoruz:
 

Bir daha asla!
 
Biz hekimler söz verdik; ayrım gözetmeden her insanın yaşamı bizim için kutsaldır.
 
İnsanın insana eziyeti olan şiddet ancak tedavi edeceğimiz bir meseledir. Bizden ırak olmalıdır.
 
Değerli meslektaşlarımız, değerli kamuoyu, sevgili kadınlar,
 
Biz hekimler sözümüzden dönmedik.
 
Biliyoruz; birlikte büyüdük bu topraklarda; babamız annemize hiç de saygılı davranmadı, annelerimizden gördük hepimiz kadın olmanın aşağılanmasını; hani ayaklarının altında cennet olan analarımız.
 
Babamız, okulda öğretmenimiz, sınıf arkadaşımız, camide imam, bakkalın çırağı,amcamız, iş yerinde usta başı, patron, meslektaşımız, muayene eden hekim, tesisatçı, hocalarımız, servis şefimiz, başhekimimiz, mesai arkadaşımız, kocamız, mücadele arkadaşımız hepsi bu topraklarda büyümüştü.
 
Hani ayrımcılığın aşağılamayla, yok saymayla başladığı, bedenimize kalıplar biçen, bir parçasından bile tahrik olan, olmazsa marjinalleştiren erkek egemenliğinin imparator toprakları.
 
Bütün bunlara rağmen, hepsini sırtlanarak, bazen barışçıl, bazen öfkeli, bazen bağırıp çoğu zaman susarak, heybemize yüklenen bütün yükleri kucaklayıp, aynı anda; anne, çocuk, eş, kardeş, gelin, komşu, işçi, memur, bilim insanı, öğretmen, doktor, hemşire, mimar, mühendis, patron, emeği bedava ev kadını, yazar, gazeteci, taksi şoförü, cerrah, sanatçı, sendikacı olduk, olmaya da devam edeceğiz.
 
Biliyorsunuz! hepsini bir arada yapabilmenin bizi nasıl güçlendirdiğini biliyorsunuz!
 
Biz kadın hekimler birkaç gün önce bir kızkardeşimizin yaşadığı şiddet karşısında dona kaldık, sustuk. Bekledik. Belki bir özür, belki görevden alma, belki asil bir veda!!!
 
Biz ne çok sustuk. Bugüne kadar!
 
Şimdi beyaz önlüklerimizi değiştiriyoruz.
 
Kimden gelirse gelsin; cinsiyetçi her söz, her tutum, şiddet bitene kadar, önlüklerimize bir parça mor katıyoruz.
 
Bilin ki beyazın üstündeki bu mor leke, bu topraklarda erkek egemenliğine karşı sözümüz, kardeşlerimize uyarımızdır.
 
Bilin ki; önlüğümüzdeki mor parça; görüldüğü yerde cinsiyetçi aşağılama, şiddet tehlikesidir, önlem alın.
 
Bilin ki yalnız değilsiniz.
 
Bilin ki biz de yalnız değiliz.
 
Biz kadın hekimler halitçamları devirene kadar; sağlık alanında gördüğümüz her cinsiyetçiliğe onun adını vereceğiz.
 
Tüm kadın hekimleri, cinsiyetçiliğinden uzaklaşacak meslektaşlarımızı, hastalarımızı, yoldaşlarımızı, mesai arkadaşlarımızı, işçileri, sendikacıları, tüm mesleklerden kadınları, emeklileri, gençleri, yaşlıları, büroda ya da evinde çalışanı bizimle birlikte ses vermeye çağırıyoruz.
 
Erkek egemenliğinin halitçamlarına söylemek istediklerinizi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na (0212 632 12 82) faks ile yazmaya davet ediyoruz.
 
Bu topraklarda eşit ve barış içinde yaşayana kadar; elinizden, dilinizden, örfünüzden adetinizden, evinizden, mahallenizden köyünüzden beldenizden kadına şiddeti çıkarana kadar,
 
Küfrünüz, aşağılamanız, tekmeniz, tokadınız, ısrarlı bakışlarınız, taciziniz, tecavüzünüz, öfkeniz, mobinginiz bitene kadar,halitçamınız gidene kadar
 
Ayaktayız.
 
İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu18.9.2015

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan'a cevabımız: kadınlar muhtaç değil eşit yurttaşlardır