Takipçilerimizden Eda Ünal'ın yazısı : Tecavüz tahakkümdür
6.5.2016
Oysa ki ben bir kadınım.Bu beden benim.Bedenim üzerinde karar verme hakkına sahip tek kişi ise benim ve sen benim açık seçik bir rızam olmadan benim bedenim üzerinde karar veremezsin;bedenimi erilliğine göre konuşlandıramazsın.

    Ben 13 yaşındayım.Kendimi sana karşı koruyamayacağım gerekçesiyle bana Tecavüz Ettin.
   Ben 24 yaşındayım.Gece 3’te caddede oluşumu fırsat bilip bana Tecavüz Ettin.
   Ben 27 yaşındayım.Mini eteğimle seni tahrik ettim gerekçesiyle bana Tecavüz Ettin.
   Ben 40 yaşındayım.Seks isçisi olduğumdan ve sırf bu yüzden rızam vardır şeklinde düşünüp bana Tecavüz Ettin.
  Çünkü kadınlar kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olamayan objelerdir.Üzerinde hakimiyet kurulması,korkutulması,
sindirilmesi gereken objedir kadın.Kadının tüm varlık sebebi,vahşi de olsa,erkek arzularına hizmet etmektir.Çünkü kadınların yazgısıdır obje olmak.Belki de Sartre’ın üzerinde durduğu “kötü yazgı” kadınların kaçınılmaz yazgısıdır.Bu yazgı tüm hallerde yaşanacaktır elbette.
   Böyle yazdığımda biraz acı olsa da bu acı, erkek toplumun kadın üzerinde kurduğu o yakıcı ve yıkıcı düşünceden başkası değil.Bu düşünce bana erkekler neden tecavüz eder sorusunu sordurdu.
   Sahi erkekler neden tecavüz eder?
   Erkekler hormonal nedenlerle cinselliklerine sahip çıkamadıkları için mi yoksa “hasta” oldukları için mi tecavüz ediyor?Bu soruyu 10 yıl boyunca Virginia’da  hapishanelerdeki mahkumlarla çalışan Diana Scully ile cevaplamak istedim.Scully,tecavüz bir hastalık olarak görüldüğünde erkeklerin bundan sorumlu tutulamayacağının kolaylaştığını anlatıyor.Tecavüzü kontrol edilemeyen bir erkek cinselliği olarak  açıkladığımızda da erkeklerin işledikleri suça gerekçe ürettiğimizi,yaşadığımız bu erkek toplumu özetler nitelikte anlatıyor.
   Örneğin Sümer Mitolojisinde bereketin kutsal bir kadın tarafından korunması inancı vardı.Kutsal olan İnanna,yorgun düşüp uyuyakaldığı sırada bahçıvan Sukaletuda tanrıçaya tecavüz ediyor.Bu olay Sumer Mitolojisinde başkaldırıya bir başlangıçtır.Tecavüz yüzyıllardır hastalık olarak değil fakat iktidar gösterme biçimi olarak anlatılır.
   Erkekler hasta değil;fakat sadece erildirler.  Erkekler zayıf gördükleri kadında iktidarını pekiştirmek için tecavüz ederler.Tecavüz tahakküm kurma dürtüsünden gelir.Tecavüz tahakkümdür.
   Erkekler kadını alt etmek için tecavüz ederler.Tecavüz bir objeyi,ki burada objeleştirilen kadındır,elde etmek,kazanmaktır.Tecavüz onda iktidar gücü göstermektir.
   Tecavüz yenmektir.
   Oysa ki ben bir kadınım.Bu beden benim.Bedenim üzerinde karar verme hakkına sahip tek kişi ise benim ve sen benim açık seçik bir rızam olmadan benim bedenim üzerinde karar veremezsin;bedenimi erilliğine göre konuşlandıramazsın.Kendi hayatımın öznesi olmak yerine senin hayatında obje gibi görünür bir yere koyamazsın beni.Objeleştirip tüm varlık sebebimi al aşağı edemezsin.Kirli erilliğini bedenime dayatamaz,kendi iktidar hırsın ve tahakküm arzunla bana tecavüz edemezsin.

-Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu takipçilerinden Eda Ünal'ın yazısı-
6.5.2016

Beden Eğitimi öğretmeni kadın öğrencileri "Siz bayansınız" diyerek dersten çıkarmadı