Kentleşme kadın cinayetlerini nasıl etkiledi?
28.5.2013
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu bugün saat (18.30'da) Mimarlar Odası Ankara şubesinde gerçekleşen 'Kent Mekanlarının Kadın Cinayetlerindeki Rolü' konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Panele Platform adına Ankara Temsilcisi Elif Aydın ve Platform üyelerinden Bahar Yalçın katıldı.

 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara Temsilcisi Elif Aydın yaptığı konuşmasında ' Kadın cinayetlerine bakış açısında 4 yıl gibi kısa bir sürede nasıl bir değişiklik meydana getirdiklerini, mücadelelerini farklı ve güçlü olmasının nedenin kızlarını kaybetmiş ailelerle ve korunma mücadelesi veren kadınlarla  birlikte hareket etmeleri olduğunu belirtti. Yasa çıkarmanın sadece bir başlangıç olduğunu belirten Aydın uzun erimde kadın cinayetlerini durdurabileceklerini ifade etti. 1980 sonrası kırdan kente göçün artmasıyla kadın cinayetlerinin artması arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirten Aydın bir anlamda kadınların kendi hayatlarına dair karar almanın bedelini ödediklerini belirtti. Güncel olarak platform çalışmalarından da bahseden Aydın, kazandıkları emsal davaların yanında TCK değişikliğinin de çok önemli olduğunun altını çizdi. Türk Ceza Kanun'unda değişiklik için önerdikleri ek madde için de Meclisteki bütün partileri iş birliğine çağırdıklarını söyledi.

Yalçın ise kentleşme ve  göç gibi olguların kadın cinayetlerinin artmasında nasıl bir etkisi olduğunu açıklarken, kadınların büyük şehirlerde daha sıklıkla öldürüldüğünün altını çizdi. Kentleşmeyle kırdan kente göç eden geleneksel ailelerin şehir yaşamında bir yandan geleneksel cinsiyet rollerini devam ettirmeye mecbur bırakıldığını bir yandan ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışma yaşamına enformel sektörden de olsa girmiş olduklarını ve böylece kendi hayatlarına dair karar almak istemeyi doğal karşıladıklarını söyledi. Kendi hayatlarına dair karar almak istedikleri an ise geleneksel cinsiyet rolleriyle karşı karşıya kalan kadınların erkekler tarafından tam da bu noktada öldürüldüklerini belirtti.