Platform Acıbadem'de sempozyumdaydı
29.5.2013
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin üniversitenin Maltepe kampüsünde düzenlediği İnsan Hakları ve Şiddet Sempozyumu bugün gerçekleşti. Önemli analizlerin yapıldığı, şiddet ve insan hakları ihlallerinin çok boyutlu ele alındığı sempozyumda birçok önemli isimle birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da konuşmacı olarak sempozyuma katıldı.
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ile Adli Tıp Anabilim Dalları Ortak Etkinliği olarak gerçekleştirilen İnsan Hakları ve Şiddet Sempozyumu, bugün 13:30'da Acıbadem Üniversitesi Maltepe Kampüsü'nde başladı. 

İnsan Hakları ve Şiddet Sempozyumu'nda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav konuşmacı olarak bulundu.

İlk oturumda şiddet farklı boyutlarıyla ele alındı

İlk oturum İki oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumun birinci oturumunda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Türk Tabipleri Birliği Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Koordinatörü Dr. Hasan Oğan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Uzm. Dr. Gülsüm Kav ve Marmara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Oğuz Polat konuşmacı oldu.

Hukuk; eşitlik, özgürlük ve insan haysiyeti üzerine kurulu
Türkiye'de ve dünyada hukuk sistemini anlatan, hukukun işleyişindeki aksaklıklara dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, hukukta özgürlük, eşitlik ve insan haysiyetinin temel kavramlar olduğunu söyledi. Devlet aygıtının hukuk olmadan hiçbir meşruluğu olmadığını belirten Kaboğlu, iktidarladan dolaylı olarak devletin şiddet temelli yasalar yaptığını söyledi. Güncel toplumsal sorunlara değinen Kaboğlu, polisin son zamanlarda uyguladığı şiddeti ise "Orantılı ya da orantısız, polisin güç kullanmasına gerek var mı?" şeklinde sorguladı. Özel Güvenlik Birimleri yerine üniversitelere sokulacak olan 10.000 polis için de "Bu üniversiteye şiddetle geliyoruz demektir." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının, meslek yaşamlarında karşılaştıkları şiddet olaylarını verilerle anlatan Dr. Hasan Oğan, yapılan anketlerde her sağlık çalışanlarının meslek hayatları boyunca en az bir kez şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Hasan Oğan, sağlık çalışanlarının en çok hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete maruz bırakıldığını belirtti.

Kadın cinayetleri nitelikli halden sayılsın

Kadına yönelik şiddetin en üst boyutu olan ve yaşam hakkı ihlali olan kadın cinayetlerine dikkat çeken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini söyledi. Platormun kuruluşunu ve mücadelesini anlatan Kav, kadın cinayetlerini durdurma mücadelesinde karşılaştıkları kadın cinayeti davalarında, kadınların en çok kendi hayatlarına dair karar vermek istedikleri zaman öldürüldüğüne dikkat çekti. Kentleşme ve toplumsal gelişmeye dahil olmak isteyen kadınların bu isteği erkekler tarafından reddedilerek cinayete vardırılan sonuç, adalet talep eden öldürülen kadınların aileleriyle Platformun mücadelesini birleştirmiş oldu. Kadın cinayetlerinin nitelikli halden sayılması, kadın katillerine verilen indirimlerin kaldırılması gibi taleplerle koruma kanununa ek madde önerisi yapan Platform, maddenin kabul edilmesinin adalet ve hukuk düzeniyle bağını kurarak maddenin kabul edilmesi için mücadele edecek. "Geç gelen adalet, adalet değildir." diyen Gülsüm Kav, hakkımızı aramaya ve almaya devam edeceğiz diyerek sunumunu sonlandırdı.

Çoçuğa uygulanan şiddet ve cinsel istismarı anlatan Prof. Dr. Oğuz Polat, 'Alo imdat' hatlarının önemine dikkat çekti. Polat, toplum adına bir sorumluluk üstlenmek için ise herkesi bireysel uğraşlar yerine, kolektif bir akılla örgütlenmeye çağırdı.

İkinci oturumda şiddetin psikolojik ve sosyolojik yanı değerlendirildi

Birinci oturumun ardından verilen 15 dakikalık aradan sonra başlayan ikinci oturumda Sosyolog Dr. Ayşe Dayı, Psik. Dr. Agâh Aydın ve Hürriyet Gazetesi Kurumsal İletişim Direktörü Emel Armutçu konuşmacı oldular.

Sosyolog Dr. Ayşe Dayı, şiddetin sosyolojik temelli yanını anlatarak toplumsal bir olgu olarak şiddeti değerlendirdi.

Şiddet psikiyatrik bir olgu değildir
Psikiyatri açısından insan davranışı yönüyle şiddeti anlatan Psik. Dr. Agâh Aydın, şiddetin psikiyatrik bir olgu olmadığının önemini vurguladı. Özellikle kadın katilleri ve kadın cinayetlerinin ağırlığını hafifletmek isteyenler tarafından öne sürülen 'psikolojik sorunları nedeniyle öldürdüm/öldürdü' bahanesini bir psikiyatr olarak çürüten Agâh Aydın, şiddetin ve cinayetin psikolojik temellerle çarpıtalamayacağını söyledi.

Medya ve kadına yönelik şiddete değinen Hürriyet Gazetesi Kurumsal İletişim Direktörü Emel Armutçu'nun sunumuyla sempozyumun ikinci oturumu bitti.

Yapılan soru cevap bölümü ve eklerle, sempozyum sona erdi.