Kadınlar hükümetin 'müjde(!)'sini istemiyor
22.11.2013
Kadınlar, kendilerine hiç bir şekilde sorulmadan hazırlanan 'Kadın İstihdam Paketi'ni kadınlara 'müjde' olarak sunan hükümet ile aynı fikirde değil. Emeklerinin ve istihdam haklarının gasp edildiğini düşünen kadınlar bugün 12:30'da İstanbul Ticaret Odası'nın önünde toplanarak hükümetin sözde 'müjde'sini protesto etti.

Birçok emek örgütü, kitle örgütü, kadın örgütü, feminist örgütler, siyasi partiler ve sendikalardan kadınların oluşturduğu Kadın Emeği Platformu, hükümetin kadınların emeğine yönelik saldırılarına karşı mücadele veren bir kurum. Kadın Emeği Platformu, hükümetin 'müjde' olarak sunduğu 'kadın istihdam paketi'nin aslında kadınları 'güvencesizleştirme ve yoksullaştırma' paketi olduğunu haykırmak için bugün bir eylem düzenledi. Eylem için İstanbul Ticaret Odası'nın önünü seçen kadınlar, burada seslerini yükselttiler.

Paketin amacı güvencesizleştirmek
Kadın Emeği Platformu adına basın açıklamasını DİSK Birleşik Metal-İş'ten Sinem Çetinkaya okudu. Hükümetin sunduğu istihdam paketinin aslında esnek, kuralsız ve örgütsüz çalışmayı yasalaştırmak olduğu vurgusunun yapıldığı açıklamada; "TİSK,  TÜSİAD,  TOBB gibi patron kuruluşlarının yıllardır talebi olan, zaman ve içerik olarak esnek/kısmi/keyfi çalışma kurallarına tabi olacak daha ucuz ve daha güvencesiz çalışan ihtiyacını karşılayacak bir düzenlemedir" denildi.

'Müjde' paketin gerçek yüzünü açığa çıkardılar

Açıklamada, bu paket sayesinde kadınların istihdam hakkının nasıl gasp edileceği şu sözlerle vurgulanıyor; "Paket yasalaşırsa işverenin doğum iznini ücretli veya ücretsiz olarak tamamlayan işçiyi en geç iki ay içinde eski konumunda veya benzeri yerde derhal istihdam edeceği söyleniyor. Ama pakette, bu sözleşmede öngörülen, işverenin kadını işe alıp almadığını denetleyecek bir mekanizma yok!"

Kadınların talepleri açık

Pakette bazı düzenlemelerin zaten eski yönetmelikte de olduğu ancak bir yaptırım ve izleme mekanizması olmadığından uygulanmadığı belirtilirken talepler de şu şekilde sıralandı; "Çocuk bakım izinlerinin hiç bir hak kaybı olmadan erkeklerle eşit hak ve sorumluluklarla düzenlenmeli, bakımevi ve kreşlerin açılması zorunlu olmalı, kadın ve erkek çalışanların kendilerine ve ailelerine zaman ayırabilmeleri için yasal günlük/haftalık çalışma süreleri günde en fazla 7, haftada en fazla 35 saate indirilmeli"

Kadınlar haklarını haykırdıkları sloganlarıyla eylemlerini noktaladılar.