Devletten kadının adı siliniyor
1.12.2013
AKP Hükümeti, Meclis'teki Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu (KEFEK) kapatıp; Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu'na dönüştürmek için düğmeye bastı.

 Kadından sorumlu Devlet Bakanlığı'nın lav edilerek yerine Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı'nın kurulmasıyla Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün önce adını Kadının Statüsü Genel  Müdürlüğü olarak değiştiren ve bu yılbaşından itibaren bu müdürlüğü giderek işlevsiz bırakıp yerine ŞÖNİM'leri ikame eden AKP, kadının adının resmi kurumlardan tamamen silmek için harekete geçti.

Başbakan Erdoğan'ın yol haritasını çizdiği muhafazakâr demokrat politikalara uygun biçimde giderek kadın hakları sorumluluğundan uzaklaşıp kutsal aileyi hayata geçirmenin çabası içerisine giren Fatma Şahin'in Gaziantep Belediye Başkan adayı ilan edilmesiyle birlikte AKP'nin Meclis iç tüzüğünü aileye göre dizayn etmesi gündeme geldi.

TBMM İç Tüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair İç Tüzük  Teklifi hazırlandı. 27 maddeden oluşan  taslak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, metni inceleyip, son kararı vermesinin ardından TBMM'ye sunulacak.

 

Artık kadın yok aile var

 25 Şubat 2009'da kabul edilen 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu ile kurulan KEFEK'in 4 yıl sonra lav edilerek yerini Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu’na  bırakmasını öngören içtüzük değişikliğiyle ilgili çalışmalara ilk tepki Eşitlik İzleme Kadın Grubu'ndan (EŞİTİZ) geldi.

EŞİTİZ'den yapılan basın açıklamasında, Türkiye kadın hareketinin yıllar süren mücadeleleri ile devlet mekanizması içindeki kurulan üç kadın kurumu da sırasıyla yok edilmekte olduğuna dikkat çekilerek özetle şu görüşlere yer verildi:

"Önce 2011’de Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın isminden kadın kelimesi silinerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na dönüştürüldü.  Şimdi de TBMM bünyesindeki Kadın Komisyonu (KEFEK) kapatılıyor ve yerine “aile komisyonu” kuruluyor. TBMM’deki komisyonun ardından, belediyeler bünyesinde kurulmuş olan KEFEK’lerin kapanması da sürpriz olmayacak.  Kadınların sorunu yok dercesine adından sorun sözcüğü çıkartılan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM) de lağvedileceği ve sorumluluklarının Aile Genel Müdürlüğü'ne devredileceğine dair iddialar var.

“Açıkça bellidir ki devlet mekanizması içinde tek bir “kadın” kurumu bırakılmak istenmiyor. Kadının adı, devletten siliniyor.”

Başta BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiyesi Sözleşmesi (CEDAW) olmak üzere Türkiye’nin tarafı olduğu pek çok sözleşme ve üyesi olduğu birçok uluslararası örgüt, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması çalışmalarının koordinasyonu ve politikaların icrası için ulusal mekanizmalar kurulması yükümlülüğü getirmektedir. Yeni ek mekanizmalar oluşturarak mevcut mekanizmaları güçlendirmek yerine, var olanları da yok etmenin kadın karşıtı bir politika olduğu açıktır.

Devletin resmi haber ajansı olan AA’nın haberi, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kaldırılması konusunda tek karar vericinin kadın-erkek eşitliğine inanmadığını açıkça beyan etmiş olan Başbakan olacağını açıkça ilan etmektedir.  Kadınlarla ilgili devlet mekanizmalarının varlığının korunması ve kadınların karar mekanizmalarında temsilinin sağlanması, TBMM’deki tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin ortak sorumluluğudur. Başta Fatma Şahin, TBMM-KEFEK Başkanı Azize Sibel Gönül ve AKP’li kadın milletvekilleri olmak üzere, kadın-erkek tüm milletvekillerini bu girişimden derhal vazgeçilmesini sağlamak üzere göreve çağırıyoruz. Ulusal ve uluslararası hukuk hiçe sayılarak KEFEK kapatıldığı takdirde, başta CEDAW’ın uygulanmasını izleyen Birleşmiş Milletler olmak üzere konuyu tüm uluslararası kurumlara ve platformlara taşıyacağımızı duyuruyoruz!"