Asla yalnız yürümeyeceksin
8.2.2013
Felsefe topluluğunun da desteğiyle Uludağ Üniversitesi'nde Kadın cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadınları koruyan yasaları ve kadın mücadelesini tartıştı.

06.03.2012 I Gerçekleştirilen panelde konuşmacılar olarak Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Dr. Elif Nuyan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Bursa temsilcisi Elif Karan yer aldı. Ayrıca Uludağ üniversitesinden öğretim üyeleri de katılım göstererek paneli desteklediler.


Mücadelenin öznesi kadınlar
Elif Nuyan kadına yönelik şiddetten yola çıkıp ahlaki değerler çerçevesinde nasıl medya eliyle namus, şiddet, töre cinayeti gibi kavramların içeriğinin boşaltıldığını dile getirdi. Sadece bu kavramların içeriğinin boşaltılmakla kalınmadığını, üstü kapatılıp normalleştirildiğini ve bu şekilde manipüle edildiğini ifade etti. Günümüzde kadına yönelik şiddet ve şiddetin artık son evresi cinayetlerin, evrensel ilkeler yerine, ahlaki değerlerle ele alınmasının da erkek egemen sistemin bir getirisi olduğunu söyledi. "Kadınlar olarak sıkıntılarımızı sesli ifade ettikçe kadın mücadelesinde kazanımlar elde edeceğiz" diyen Nuyan, mücadelenin kadınların süreçlerde özne olması ile mümkün olabileceği üzerinde durdu.
 

Kadınlar aile içinde öldürülüyor
Panel, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Elif Karan'nın söz alması ile devam etti. Karan: Günde 5 kadın öldürülmesi ve Kadın Cinayetlerinin yüzde 1400 artmasının temel sebebinin erkek egemen kapitalist düzen olduğunu vurguladı. 2008'den 2011'e kadar olan 3 yıllık süreçte %71 kocası ,%41 boşanmak isteği kocası tarafından , %16 ise reddedildiği sevgilisi tarafından katledildiğini belirtti. Bu rakamların kadınların devlet tarafından korunan aile içerisinde öldürüldüğünün en somut göstergesi olduğunun altını çizdi.
 

Sema Karakoca'nın hesabını soracağız
Uludağ Üniversitesi öğrencisi Sema Karakoca'nın da geçen yıl vahşice katledildiğini, ancak bir yıl geçmesine rağmen hala katillerinin bulunmadığını vurguladı. Korumayan devletin, katileri de bulmadığını, bulsa da ağır tahrik indirimleri ile cezaların hafifletildiğini söyledi. Ancak tam da bu noktada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak yürütülen mücadelede, konuyu bütünlüklü olarak ele alındığına, katledilen kadınların davalarının takip edildiğini, sistematik olarak eylem yapıldığını dile getirdi. "Adalet biz kadınların örgütlü mücadelesi ile sağlanacaktır" diyen Karan, kadınları koruyan yasa tasarısının hazırlanmasında iradelerini ortaya koyduklarını ve mücadeleleri ile bu yasaları çıkarttıracaklarını, kadın cinayetlerini durduracaklarını ifade etti. Davalara müdahil olma talepleri ile Münevver Karabulut davası ve Ayşe Paşalı davasında katile ağır cezalar verilmesi gibi kazanımların elde edildiğinin altını çizdi.


Panel katılımcıların görüş, öneri ve katkılarıyla devam etti. 8 Mart Perşembe günü Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleşecek yürüyüşe yapılan çağrı ile tüm kadınlar Perşembe günü 12.15'te İİBF önüne "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganını hep birlikte haykırmaya davet edildi.