Yasa tasarısı hakkında basın duyurusu
8.2.2013
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın katillerine indirim değil ağır ceza öngören yasa tasarısını Adalet Bakanlığı'na teslim etti.

27.03.2012 I Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili 2010 yılında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun hazırlayarak meclise götürdüğü yasa tasarısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan bir dizi görüşmenin sonunda kabul edilmişti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, cinayetlerin devam ettiğini ve sundukları tasarının zayıflatılarak kabul edilmesinin bunda sorumlu olduğunu söylüyor. Platform, kadın katillerine ağır ceza verilmesini istiyor. Adalet Bakanlığı'na sunulan ikinci yasa tasarısı kadın katillerine indirim değil ağır ceza verilmesini sağlayacak. Platform yasa tasarısını basına sundukları bir açıklama ile duyurdu.


Basın metni:
2010 yılında meclise götürülen yasa tasarısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan bir dizi görüşmenin sonunda kabul edilmişti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, cinayetlerin devam ettiğini ve sundukları tasarının zayıflatılarak kabul edilmesinin bunda sorumlu olduğunu söylüyor. Platform, kadın katillerine ağır ceza verilmesini istiyor. Adalet Bakanlığı'na sunulan ikinci yasa tasarısı kadın katillerine indirim değil ağır ceza verilmesini sağlayacak. Platform yasa tasarısını basına sundukları bir açıklama ile duyurdu.
 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak, bu kararlı mücadelemizde önemli aşamalara gelmiş bulunmaktayız.Kadınların her geçen gün artan sayılarda katledildiği Türkiye'de, devlet kadın cinayetlerini durdurmuyor. Biz Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak 2010 Şubat ayında kadın cinayetlerine karşı etkin yasal düzenlemeler yapılması amacıyla bir yasa tasarısı hazırlayarak mecliste milletvekillerine verdik. Hazırladığımız tasarı iki bölümden oluşuyordu. Birincisi Ceza Kanunu'nda kadın katillerine ağır ceza verilmesini sağlayacak düzenleme önerilerimiz, 4320 Sayılı Kanun'da düzenlemeler yaparak ikincisi ise kadına yönelik şiddetle ilgili önlemler alınmasını sağlayacak önerilerimiz. Bunlardan ikinci önerimiz üzerinde çalışıldı ve geçtiğimiz günlerde "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun tüm eksikleri ile birlikte bizim mücadelemiz sonucu kabul edildi. Ceza Kanunu üzerinde ise somut bir adım henüz atılmamıştı.
 

Kadın cinayetlerinde kaybettiğimiz kadınların davalarını takip ettiğimiz mücadelemiz, bizi öldürülen kadınların yakınları ile buluşturdu. Adliye önlerinde adaletin sesini susturmamak üzere yaptığımız eylemlerimizle kadın katillerine ağır ceza verilmesini sağladık. Kadın cinayeti sonucu kaybettiğimiz kadınların aileleri ile birlikte 8 Mart günü Ankara'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve mecliste milletvekilleri ile görüşmeler yaptık. Öldürülen kadınları aileleriyle birlikte yaptığımız bu görüşmelerde bizlere bazı sözler verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bizim takip etmekte olduğumuz davalara müdahil olma sözü verdi. Adalet Bakanlığı ise Ceza Kanunu'nda kadın katillerine indirim değil ağır ceza verecek maddeleri içeren düzenleme önerilerimizi görmek istediğini belirtti.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak, duyurmak isteriz ki; kadın kaillerine indirim değil ağır ceza verilmesini sağlayacak TCK'da değişiklik önerilerimizi Adalet Bakanlığı'na sunduk. Adalet Bakanlığı'na verdiğimiz yasa tasarısı ile:
 

1- "Kasten adam öldürme" suçunun ağırlaştırıcı nedenleri çoğaltılıyor. Namus, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, kadın olmaktan ötürü işlenen cinayetler ağırlaştırıcı nedenlere ekleniyor. Bu suçun eş, eski eş, nişanlı evlilik dışı birlikte olunan, aynı çatı altında birlikte yaşanan kimselere karşı işlenmesi hükmü ağırlaştırıcı bir neden sayılıyor.
2- "Tehdit, adam kaçırma, intihar, kasten adam yaralama, eziyet" maddeleri de yukarda belirttiğimiz şekilde kadın cinayetlerini kapsayacak biçimde düzenleniyor.
3- Kadın cinayeti işleyenlerin haksız tahrik ve takdiri indirim nedenlerinden yararlanamayacağı açıkça belirtiliyor.
4- Kadın örgütleri kadına karşı işlenen suçlarda zarar gören sayılıyor ve davalara müdahil olmasının önü açılıyor.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak, Adalet Bakanlığı'nın bizden talep ettiği bu yasa tasarısının dikkate alınıp alınmadığının da takipçisi olacağız. Kadın cinayetleri durana kadar, bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.