Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yasa teklifi tam metni
27.6.2015
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu iki sene önce TBMM'ye kadın katillerine verilen indirimlerin tamamen kaldırılması için bir yasa önerisi sundu. Platform yasayı kazanmak için mücadelesine devam ediyor. Tüm bir toplumun Özgecan Yasası olarak bildiği yasa önerisinin tam metnini paylaşıyoruz.

 TCK Ek Madde Teklifi( Madde81-82)

Türkiye’de kadınlar sadece kadın oldukları için, cinsiyetleri nedeni ile şiddet görüyorlar ve öldürülüyorlar. O nedenle;

      (i)          TCK’nın 81. Maddesi’nden yer alan “Kasten Öldürme” suçunun Nitelikli Halleri’nin sayıldığı 82. Madde’ye de “kadına karşı ayrımcılığın” önlenmesini temin edecek nitelikli hal tanımı girilmelidir:

    (ii)          Öneri:

“TCK 82  (6284 sayılı Kanun’daki ve İstanbul Sözleşmesi’ndeki “Kadına Yönelik Şiddet” tanımlarından hareketle)

“kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak doğrudan kadına yalnızca kadın olduğu için uygulanan ayrımcı şiddet saiki ile.”

TCK Ek Madde Teklifi(Madde 85-86)

(ii)          TCK’nın 85. Maddesi’nden yer alan “Kasten Yaralama” suçunun Nitelikli Halleri’nin sayıldığı 86. Madde’ye de “kadına karşı ayrımcılığın” önlenmesini temin edecek nitelikli hal tanımı girilmelidir:

Öneri:

“TCK 86  (6284 sayılı Kanun’daki ve İstanbul Sözleşmesi’ndeki “Kadına Yönelik Şiddet” tanımlarından hareketle)

“kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak doğrudan kadına yalnızca kadın olduğu için uygulanan ayrımcı şiddet saiki ile.”

TCK Ek Madde Teklifi(Madde 106)

        (iii)         TCK’nın 106. Maddesi’nden yer alan “Tehdit” suçunun Nitelikli Halleri’nin sayıldığı 2.fıkrasında da “kadına karşı ayrımcılığın” önlenmesini temin edecek nitelikli hal tanımı girilmelidir:

         

        “TCK 106 (6284 sayılı Kanun’daki ve İstanbul Sözleşmesi’ndeki “Kadına Yönelik Şiddet” tanımlarından hareketle)

         

        kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak doğrudan kadına yalnızca kadın olduğu için uygulanan ayrımcı şiddet saiki ile.”

TCK Ek Madde Teklifi(Madde 109)

        (iii)         TCK’nın 109. Maddesi’nden yer alan “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçunun Nitelikli Halleri’nin sayıldığı 2.fıkrasında da “kadına karşı ayrımcılığın” önlenmesini temin edecek nitelikli hal tanımı girilmelidir:

         

        “TCK 109 (6284 sayılı Kanun’daki ve İstanbul Sözleşmesi’ndeki “Kadına Yönelik Şiddet” tanımlarından hareketle)

         

        kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak doğrudan kadına yalnızca kadın olduğu için uygulanan ayrımcı şiddet saiki ile”

TCK Ek Madde Teklifi(Madde 62)

        (iii)         TCK’nın 62. Maddesi’nden yer alan “Takdiri İndirim Nedenleri” ilgili Maddelerde Nitelikli Hal olarak tanımlanankadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak doğrudan kadına yalnızca kadın olduğu için uygulanan ayrımcı şiddet saiki” ne uygulanmamalıdır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’una İlişkin Eleştiriler

        Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadın cinayetlerinin durdurabilmesi için, şiddet uygulayan veya katil olan sanıkların caydırıcı cezalara mahkum olmaları ne denli önemli ise, mahkum oldukları cezaların infazının aynı caydırıcılıkta olması gerekli olduğu görüşündeyiz.

        5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da (“İnfaz Kanunu”) mevcut olan  şartlı tahliye” uygulaması ile infazına başlanan hapis cezalarının tamamı infaz edilmemekte, “infazın ertelenmesi” uygulaması ile de infazına başlanan cezalarda dahi fiili cezasızlık durumu oluşmaktadır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’una İlişkin Değişiklik Önerileri
 

        İnfaz Kanunu’nun 16. Maddesinde akıl hastalığına tutulan hükümlümün cezasının “geriye bırakılması”, bir başka deyişle ertelenmesi imkanı mevcuttur. Kadın cinayetlerine ilişkin davalarda hükümlülerin cezalarını çekmemek için akıl hastalığına tutulduklarını iddia ettiklerini gözlemliyoruz. Bu nedenle 16. Maddenin uygulanması sırasında,  kadın cinayetinden veya kadına karşı şiddetten hüküm almış kişilerin tıbbi incelemeleri özel bir değerlendirme ile yapılmalıdır. İşbu madde, cezasızlık kültürüne yol açacak şekilde uygulanmamalıdır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’una İlişkin Değişiklik Önerileri
 

        İnfaz Kanunu’nun 17. Maddesinde yer alan “infazın ertelenmesi” düzenlemesi kadına karşı şiddetten veya kadın cinayetinden hüküm giymiş hükümlüler hakkında da uygulanmamalıdır. Bu nedenle 6. Fıkranın (a) fıkrasına “kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak doğrudan kadına yalnızca kadın olduğu için uygulanan ayrımcı şiddet saiki ile”işlenen suçlardan eklemesinin girilmesi görüşündeyiz.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’una İlişkin Değişiklik Önerileri
 

        İnfaz Kanunu’nun 105/A, Geçici 3. ve 4.Maddelerinde “denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak” infaz ettirebilecek cezalar belirtilmiştir. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinde sanıklar pek çok davada haksız tahrik indiriminden ve/veya iyi hal indiriminden yararlanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezasına veya hapis cezasına mahkum olmaktadırlar. Müebbet hapis cezasına veya hapis cezasına mahkum olan hükümlüler de “denetimli serbestlik tedbiri uygulamasından” faydalanabilmekte ve bu da kadına karşı şiddette caydırıcı cezaların erozyona uğramasına sebebiyet vermektedir. “Denetimli serbestlik tedbiri” nin“kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak doğrudan kadına yalnızca kadın olduğu için uygulanan ayrımcı şiddet saiki ile”işlenen suçlarda uygulanmamasıgörüşündeyiz.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’una İlişkin Değişiklik Önerileri
 

        İnfaz Kanunu’nun 107. Maddesinde “koşullu salıverilmenin” şartları incelenmiş ve 4. Fıkrada ağırlaştırılmış şartlar ve 16. Fıkrada  da koşullu salıverilmenin hiç uygulanamayacağı suçlar belirtilmiştir. Kadın cinayetlerini işleyen veya öldürme kastı ile kadınları yaralayan sakat bırakan hükümlülerin de aldıkları cezaların caydırıcılığını temin etmek amacı ile “koşullu salıverilmenin” kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak doğrudan kadına yalnızca kadın olduğu için uygulanan ayrımcı şiddet saiki ile” işlenen suçlarda ya hiç uygulanmaması ya da 4. Fıkra kapsamında ağırlaştırılmış mahiyette uygulanması görüşündeyiz.