Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2015 yılı raporu
7.1.2016
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2015 yılı kadın cinayetleri raporudur. Öldürülen kadınlarla ilgili verilerin bilgisi, basından ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na ulaşan ailelerden edinilmiştir. Platform'un kadın cinayeti verilerine dayanarak hazırlanan rapor kadın cinayetlerinin ve çözümlerinin günümüzdeki karşılıklarını ve kadın hareketinin tahlillerini içermektedir. Kadın hareketinin tahlilleri birçok ilde ve merkezi olarak gerçekleştirilen Platform kadın toplantılarında ve yetkili merciler, yasa düzenleyiciler ve alan uzmanları ile yapılan değerlendirmelere, birçok ilde gerçekleştirilen yüzü aşkın dava takibine ve koruma takiplerine dayanmaktadır.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2015 yılı kadın cinayetleri raporu şu şekilde: 

Öldürülen kadınlar hem evli hem çocuklu: Aileyi değil, kadınları korumak için komisyon

Raporun değerlendirildiği kadın cinayeti verilerinin, platformun yıllardır takip ettiğimiz şekilde adının Kadın Bakanlığı olması gereken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonluğunda devlet tarafından takip edilmesi gerekmektedir, ancak devletin böyle bir girişimi yoktur. Kadın hareketinin bu talebinin nedeni ortadadır. Nedenleri ve nasıl gerçekleştiği araştırılmadan veya bilinmeden bir sorunun önüne geçmek mümkün değildir. Yetkililerin 2015’te dile getirdiği “kadına şiddete 0 tolerans”çözüme giden her somut adımın atılmasını gerektirmektedir. Bu somut adımlara kadın hareketinin çalışma ve deneyimleriyle ortaya koyduğu her talep somut sebepleriyle dahildir. Kadın cinayetleri verileri de devlet tarafından “aile içi, ev içi” gibi evli olmayan kadını görmezden gelen terimlere sığınmadan, gerçekleri kırpmadan, “kadın cinayetlerine 0 tolerans”ın gerçek bir politika olduğunu gösterecek şekilde kadınların ve toplumun bilgi edinme hakkını ihlal etmeden açıklanmalıdır.

Yetkili mercilerin açıklamadığı kadın cinayeti verileri, çözüm üretmek üzere kurulan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından çıkarılmaktadır. Bu alanda basına yansıyan haberler en büyük kaynak alanını oluşturuyor. Basın emekçilerinin çalışmaları bu noktada çok önemli ve değerlidir ve kadın dostu habercilik anlayışı açısından basın emekçilerine ciddi sorumluluklar yükler.

Kadın cinayetleri artıyor

 2015 yılında 303 kadın kardeşimiz kadın olduğu için öldürüldü. 2013’te 237 ve 2014’te 294 kadın cinayeti işlendi, buna göre 2015’te kadın cinayetlerinde ciddi önlemleri gerektiren bir artış görülüyor. 2015 Ağustos’ta 27, Eylül’de 32, Ekim’de 21, Kasım’da 28 ve Aralık’ta 32 kadının öldürülmesiyle yılın son aylarında kadınlar daha fazla öldürüldü. En çok kadın cinayeti işlenen İstanbul’da 44, İzmir’de 20, Ankara’da 15, Diyarbakır’da 13, Antalya ve Bursa’da 12, Adana, Gaziantep ve Muğla’da 11, Kocaeli’de 10, Mersin’de 9 kadın hak mücadelesi verirken hayatını kaybetti.

Öldürülen her bir kadın kardeşimiz hakları yolunda mücadele ederken, şiddete karşı koyarken öldürülüyor ve yıl yıl ay ay tırmanan kadın cinayeti sayısı, kadınların hak mücadelesi devam ederken devletin ödevlerini  ve kadınlara karşı görevlerini yerine getirmediğini gösteriyor. Bir gün dahi kaybetmeden kadın hareketinin tüm talepleri yerine getirilerek gerekli önlemler alınmalı, düzenleme ve uygulamalar yapılmalıdır.

Öldürülen kadınlar hem evli hem çocuklu

Devlet tarafından “kadına şiddete 0 tolerans” söylemine aksi yönde atılan adımlarla, toplumsal refah açısından gerekli ve mümkün olmadığı halde kadını korumadan aileyi korumayı hedefleyen politikalar ilerletilmektedir.2015 kadın cinayetleri raporunun ortaya koyduğu tabloda ise öldürülen kadınlar hem evli hem çocuklu. %48’lik tespit edilemeyen oranla beraber öldürülen kadınların %50’si yani yarısının çocuğu vardı. %30’luk tespit edilemeyen oranla beraber öldürülen kadınların %43’ü evliydi ve % 14’ü yaşamında en az bir kere evlilik yapmıştı. Kadın cinayetlerinde yaşamını yitiren 89 kadın, yani öldürülen kadınların % 29’u ise hem evli hem çocukluydu.

Kadın hareketi kadın cinayetlerinde caydırıcılığı azaltıp cezasızlığı ortaya çıkaran haksız tahrik, iyi hal, saygın tutum, aşırı sevgi indirimlerin uygulanmaması için gerekli düzenlemeleri ve koruma kanununun düzgün uygulanmasını talep ederken Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 2015’in ilk günlerinde kadının kariyerinin annelik olduğunu ve başka bir kariyerle ilgilenmemeleri gerektiğini açıkladı. Şu an hükümetin ve meclisin 2015 yılında bir kısmı çocuğuyla beraber olmak üzere öldürülen 151 çocuklu kadını neden korumadığına dair açıklama yapmasını bekliyoruz. Kadınların yaşam hakkını dile getirmeyen ve kadınların korunmasına dair somut adım atmayan devlet “annelik kariyeri” söylemiyle girdiği 2015’i, boşanmaların önüne geçmeyi hedefleyen “Boşanma Meclis Komisyonu”nu kurarak bitirdi. Kadınlar toplumsal alanda bütün haklarını almışlar ve kullanabiliyorlar da aile birliğini kurtarmak kalmış gibi hareket eden, evliliğini sonlandırmak isteyen kadınları bir sorun gibi ele alıp aile içerisinde öldürülen kadınları dile getirmeyen meclis, 2015’te evliyken öldürülen 129, kocası tarafından öldürülen 90 ve evliliğini sonlandırmak istediği için öldürülen 50 kadın kardeşimizin hesabını vermek zorundadır. Birlikteliğe, anneliğe, boşanmaya dair karar kadınların, kadınların yaşama hakkını koruma görevi devletindir.

Kadınlar ölümü göze alarak erkek şiddetine karşı mücadele ediyor

%21 tespit edilemeyen oranın yanında kadınların %78’i kendi hayatlarına dair karar almak isterken ve %1’i homofobi ve transfobi nedeniyle erkek şiddetiyle öldürüldü. Kadın cinayetleri artıyor ancak kadınlar hak mücadelelerini yükseltmeye devam ediyor.

50 kadın evliliğini, 15 kadın ilişkisini sonlandırmak isterken 130 kadın ise kendi hayatına dair bedensel, toplumsal ya da ekonomik bir başka hakkını kullanmak isterken öldürüldü. Türkiye tarafından 2011’de imzalanan ancak uygulanması için gereken yönetmeliğin 2014’te yazıldığı İstanbul Sözleşmesi’ne göre kadınların hak mücadelesinde önünün açılması için devletin her türlü imkanı kullanarak her önlemi alması gerekiyor. Buna dair bir politika işletilmediği icraat olarak hatta vaad olarak bile görülemezken, kadın dostu olmayan bu siyasetin sonucunu haklarını ararken daha fazla kadının öldürülmesiyle de görüyoruz.

Kadınların öldürülme bahanelerinde dikkati çeken bir diğer nokta 2015’te 16 kadının fiziksel şiddete veya cinsel saldırıya karşı direndiği için öldürülmüş olması. Bu ortadayken 2015’te kadına şiddet suçlarını ve cinsel suçları cezada pazarlık ve uzlaşma konusu haline getirecek düzenlemenin konuşulması kadın hareketi ve insanlık onuru açısından kabul edilebilir değildir.Hükümet, meclis ve devletin bütün yetkili organlarının yapması gereken kadınların toplumda ve yaşamın her alanında haklarını kullanmasını kolaylaştıracak ve kadın cinayetleri ile kadına şiddetin önüne geçecek düzenleme ve uygulamalara gitmektir.

Kadınların 2015’te, %46 tespit edilemeyen oranla beraber; 110’u kocası veya boşandığı kocası; 50’si erkek arkadaşı, nişanlısı veya ayrıldığı erkek arkadaşı, nişanlısı; 10’u oğlu, 8’i babası ve 75’i tanıdığı biri veya akrabası tarafından, 4’ü ise tanımadığı biri tarafından öldürüldü. Bu durum kadınların en çok karşısında haklarını aradığı en yakınındaki erkek şiddetiyle öldürüldüğünü gösteriyor.

Kadın cinayetlerinde ateşli silah kullanımı arttı

2015’te %6 tespit edilemeyen veya kamuoyuna açıklanmayan oranla beraber, 155 kadın cinayeti ateşli silahla, 90 kadın cinayeti kesici bir aletle, 23 kadın cinayeti boğarak, 7 kadın cinayeti darp ederek, 7 kadın cinayeti sert bir cisim kullanarak, 2 kadın cinayeti yakarak ve 1 kadın cinayeti diri gömerek işlendi. Kadın cinayetlerinin işlenme şeklinde hunharlık artış gösterdi. Ayrıca ateşli sillah kullanım oranı 2014’te %43 iken 2015’te %51’i buldu. Kadın cinayetlerinde ateşli silah kullanımında en yüksek ilk artış ağustos ve eylül aylarında gerçekleştir. Hükümetin izlediği savaş politikası ve olağanüstü hal uygulamalarıyla topluma devlet tarafından uygulanan şiddetin yarattığı ortamının kadın cinayetlerindeki artışı, hunharlığı ve ateşli silah kullanımını arttırdığı görüldü. Kadınların ve toplumun yaşamında hak ve demokrasi mücadelesi için zaruri olan demokratik barış ortamı devlet tarafından sağlanmadı. Sadece toplumun genel refahı değil, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin durması için de devlet savaş ve şiddet politikasını sonlandırmalıdır.

Devlet kadınları korudu mu?

2015 yılında öldürülen kadınların 27’si koruma altındaydı veya öldürülme tehlikesini devlete bildirmişti. Devletin koruması gereken 27 kadının öldürülmüş olmasının yanında kadınların %90’ının koruma altında olup olmadığı kamuoyuna açıklanmadı. 24 kadın ise bir başka kadına yönelik şiddeti engellemeye çalışırken, Koruma Kanunu’nun belirttiği şekilde devletin yapması gerekip yapmadığı için çabalarken öldürüldü. 6284 sayılı Koruma Kanunu’nu hazırlayarak uygulanması için mücadele eden kadın hareketinin talebine rağmen koruma uygulamalarına dair hükümet tarafından açıklama yapılmıyor oluşu kadınların ve toplumun sorularını beraberinde getiriyor. 303 kadının öldürüldüğü 2015’te kadın cinayetlerine dair tespit edilemeyen verilerin çokluğu, tespit edilemeyen en çok verinin %90 oranıyla devlet koruması konusunda birikmiş olması, kamuoyunun bildiği 27 kadın cinayetinin devlet korumasıyla engellenmesi gerekirken gerçekleştiği, 24 kadının ise bir başka kadını korumaya çalışırken öldürüldüğü gerçeği Koruma Kanunu’nun düzgün uygulanmadığını gösteriyor.

 Aileyi değil, kadınları korumak için komisyon

%7 tespit edilemeyen oranla beraber 2015 yılında öldürülen kadınların %24’ü 24 yaşın altındaydı. 93 genç kadın 25 – 35 yaşlarındayken, 117 kadın 35 yaşın üstündeyken öldürüldü. Kadın cinayetlerine zemin hazırlayan durumların erken yaşta evlilik; kadınların eğitim, sağlık, çalışma, boşanma, kendi hayatına dair karar alma hakkı gibi temel haklarının devlet tarafından korunmaması; Koruma Kanunu’nun düzgün uygulanmayarak kadınların en temel hakkı olan yaşama hakkının devlet tarafından korunmaması; devletin savaş ve şiddet politikası ve kadın cinayetlerinde uygulanan ceza indirimleri ile ilgili gerekli uygulamaların yapılmaması olduğu tespit edildi.

Kadın cinayetlerinin son bulması için korumanın düzgün uygulanması talebi yanında 2015’te kadın hareketinin, kadın yakınları öldürülüp Platform’la mücadelesini birleştirmiş ailelerin ve tüm toplumun en öne çıkan talebi, kadın cinayetlerinde indirimlerin uygulanmaması, caydırıcılığın artması ve cezasızlığın son bulması yönündeydi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2013 25 Kasım’da meclise sunduğu yasa düzenlemesi Özgecan Aslan’ın 2015 Şubat ayında toplumda yarattığı büyük tepki sokaklarda, meydanlarda, sosyal medyada ve mecliste “Özgecan Yasası” adıyla anılarak kadın cinayetlerinde indirimlerin uygulanmamasına dair düzenleme talebi olarak kendini gösterdi.

Boşanmalar değil, kadın cinayetleri durdurulmalı

Kadın cinayetlerinde 303 kadını kaybettiğimiz 2015 yılının ardından meclisin derhal yapması gereken, kadın cinayetine ve kadına karşı işlenen suçlara onay verir nitelikteki indirimleri, cezasızlığa son verecek ve caydırıcılığı arttıracak şekilde düzenlemek; savaş ile topluma şiddet ortamlarını bitirmek, boşanma komisyonu kurup kadının içinde öldürüldüğü aileyi koruma politikasını bırakıp kadın cinayetlerini durduracak kadını koruyan komisyonlar, politikalar üretmektir. Kadın cinayetlerinin olmadığı bir ülke ve bir yıl, ancak kadından yana bütün gereklerin yerine getirilmesiyle mümkündür.

“Aileyi koruyup kolluyoruz, boşanmaların önüne geçmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz” politikasını ısrarla izlemeyi yetkililer bırakmalıdır. Ortada olan gerçek öldürülen kadınların çoğunlukta hem evli hem çocuklu olmasıdır. Kadınların içinde öldürüldüğü aileyi korumak için komisyon kurmak kadın cinayetlerinin önünü açmak demektir. 
7.1.2016

Kadın cinayetlerine karşı dayanışma konseri: Sanatçılar kadınlar için söyledi