Ocak ayında 36 kadın öldürüldü
2.2.2016
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ocak ayı kadın cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda 2016 yılının ocak ayının son yıllardaki aylarla karşılaştırıldığında en çok kadın cinayeti olan aylardan biri olduğu belirtildi. Raporda aynı zamanda kadın cinayetlerinin sayısındaki artışın nedenleri de incelendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun takip ettiği verilere göre hazırladığı raporda ocak ayında 36 kadının cinayete kurban gittiği ve bu cinayetlerin çoğunluğunun eski veya mevcut koca/erkek arkadaşlar ve oğullar tarafından işlendiği vurgulandı.

Kadın cinayetlerindeki bu artışın yanında, savaş ve şiddet ortamında birçok insan, çocuk ve kadını kaybettiğimiz bir ay oldu Ocak.

Raporda cinayetlerin sebepleri olarak Diyanet'in kadınları hedef haline getiren fetvaları, Aile Bakanı'nın Diyanet fetvalarını normalleştiren ve kadına şiddeti ikinci plana iten açıklamaları, Emniyet'in tutarsız kadın cinayetleri verileri ve devletin kadınlara annelik rolünü dayatması gösterildi. Platformun raporu kadın cinayetlerinin ve çözümlerinin günümüzdeki karşılıklarını ve kadın hareketinin tahlillerini içermekte. Kadın hareketinin tahlilleri birçok ilde ve merkezi olarak gerçekleştirilen Platform kadın toplantılarında ve yetkili merciler, yasa düzenleyiciler ve alan uzmanları ile yapılan değerlendirmelere, birçok ilde gerçekleştirilen yüzü aşkın dava takibine ve koruma takiplerine dayanmaktadır.

Raporun tamamı:

2016’nın ilk ayında kadın cinayetleri raporu

2016 Ocak’ta 36 kadın kardeşimiz erkekler tarafından öldürüldü. Son yıllarda bir ay içerisinde en çok kadını, kadın cinayetlerinde kaybettiğimiz bir ay oldu. Öldürülen 36 kadından 24’ünün çocuğu vardı, 15’i evliydi, 14’ü ise hem evli hem çocukluydu. Kadınlar en çok eski veya mevcut kocaları ile erkek arkadaşları ve oğulları tarafından öldürüldü. Kadınlar hayatlarına dair iradelerini geliştirip kullandığı ve en üretken dönemleri olan yaşlarda öldürüldü: 20 kadın, 16 ile 35 yaşları arasındaydı. Kadın cinayetlerinin %50’si ateşli silahlarla işlendi.

Kadın cinayetlerinin niteliklerine dair tespit edilemeyen veriler şu şekildeydi:

Kadınların kaç yaşlarında öldürüldüğü ile ilgili %6

Kadınların nasıl öldürüldüğü ile ilgili %11

Kadınların kim tarafından öldürüldüğü ile ilgili %17

Kadınların öldürülme bahanesi ile ilgili %17

Kadınların birliktelik durumları ile ilgili %33

Kadınların çocuğunun olup olmadığına dair %33 ve

Kadınların koruma altında olup olmadığına dair tespit edilemeyen bilgi %89.

Kadın cinayetlerinde öldürülen kadınların koruma altında olup olmadığının bilgisinin kamuoyuna açıklanmaması büyük bir eksikliktir ve sorunun üstünün örtülmeye çalışıldığı apaçık ortadadır. Emniyet ocak ayında kadın cinayetlerinin niteliklerini ortaya sermeyen eksikli ve tutarsız bir veri açıklaması yapmıştır. Tespit edilemeyen %89’luk oranındaki bu verinin bilgisini kamuoyuna sunmak Emniyet’in, İç İşleri Bakanlığı’nın, Adalet Bakanlığı’nın ve Aile Bakanlığı’nın görevidir. Kadın cinayetlerinde yaşanan artışla beraber en çok kadını kaybettiğimiz bu ayda kadına dair gerçekleşenleri gözden geçirdiğimizde anlıyoruz ki bu bir tesadüf değil.

Aşağıda detaylandırılan gelişmelerden çıkarabiliyoruz ki, büyümeye devam eden güçlü bir kadın mücadelesinin karşısında dahi kadın cinayetlerinin azalmamasının üç temel sebebi var:

1. Devlet kadınları korumak için görevini yerine getirmiyor.

2. Devlet kadınların haklarına saygı göstermiyor, kadın düşmanı politikalar izliyor.

3. Devlet kadın mücadelesi açısından zaruri olan barışa ortam hazırlamıyor.

36 kadın kardeşimiz doğal sebeplerden veya tesadüfen ölmedi. Her biri kadın olarak haklarının mücadelesini verirken, kadına şiddete teşvik edilen erkekler tarafından öldürüldü. Kadın cinayetlerinde, cinsel saldırılarda, kadına yönelik her türlü şiddette yaşanan bu artışa sessiz kalmıyoruz. Tekrar söylüyoruz: Kadın Cinayetleri Durdurulabilir. Ayrıca ekliyoruz: Durmuyorsa sebebi var ve kalem kalem bildiğimiz bu kadın düşmanı eylemlerin ve kadın lehine eylemsizliğin karşısında, kadınlar kurtulana kadar biz varız.

 

2016’ya girerken kadın cinayetleri neden arttı?

Diyanet’in fetvaları kadın cinayetlerini ve cinsel saldırıları arttırdı

Diyanet kız çocuklarına ailede ve dışarıda şehvet duyulmasının bir sakıncası olmadığına dair kadın düşmanlığında IŞİD’le yarışan bir fetva verdi.Türkiye’de çözüme dair somut adım bekleyen kadına şiddet tırmandı. Toplumun vicdanını yaralayan cinsel saldırılar ve ensest tecavüz olayları meydana geldi. Kadınların ve toplumun öfkeli tepkisinden dolayı Diyanet, fetvayı sitesinden kaldırmak zorunda kaldı ama özür dilemedi.

 

 

Aile Bakanı’nın kadın düşmanı Diyanet’e sahip çıkması kadın cinayetlerini ve diğer kadına şiddeti arttırdı

Aile Bakanlığı, Diyanet’in cevaben yazdığı kadın düşmanı fetvanın kendini ihbar niteliğindeki kadın düşmanı sorusuyla ilgili işlem başlatmadı. Kız çocuklarını cinsel saldırılara hedef gösteren Diyanet ile ilgili de işlem başlatmadı. Bunun yerine Sema Ramazanoğlu, Diyanet’i ziyarete giderek mutlu dayanışma fotoğrafları verdi.

AKP bakanları sadece AKP'li olduğu için tüm günahlarıyla birbirlerini korumayı, kız çocuklarının kadınların ve halkın ödeyeceği çok büyük bedelleri perçinleyerek tercih etti. Böyle bir devlet, hükümet işleyişi kadınlar ve halk için kabul edilemez ve sonuçlarına kadın cinayetlerindeki ve cinsel saldırılardaki artışla şahit olduk.

Emniyet kamuoyuna tutarsız bir kadın cinayeti verisi açıkladı

Emniyet, İstanbul Sözleşmesi’nin 2011’den beri zorunlu kıldığı kadına şiddet ve kadın cinayeti raporunu 2016’da açıkladı. Ancak bu rapordaki tutarsızlıklar çözüm için gerekli somut adımların atılacağı izleniminden çok, üstünkörü göstermelik bir haber yaptırıldığını gösteriyor. Kadın cinayeti sayısının, Platform’un hiçbir devlet kaydına ulaşamadan sadece basından derlediği verilerden çok daha az olması ve kadın cinayetlerinin nitelikleri ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış olması Emniyet’in kadın cinayeti verilerindeki tutarsızlık ve eksikliklerin başında yer alıyor.

Devletin kadınların çalışma haklarını kısıtlayıp, kadınlara anneliği dayatması kadın cinayetlerini arttırdı

2015’e girerken, kadınlar için annelikten başka kariyeri desteklemediğini belirten devlet 2016 Ocak’ta kadınların istihdamı ile ilgili kadın düşmanı bir hamle yaptı. Doğum iznini, kadınların çalışma hayatındaki haklarını azaltacak şekilde değiştirdi. Düzenleme erkeklere, doğum izni ve çocuk bakımı ile ilgili bir sorumluluk yüklemedi. Ocak ayında kadın cinayetlerinde öldürülen 36 kadından 24’ünün çocuğu vardı. Öldürülen kadınların yüksek oranda çocuğu olan kadınlar olmasıyla ve bu kadınların haklarıyla ilgili herhangi bir yetkili merci bugüne değin açıklama yapmış değil.

Aile Bakanı çözüm üretmektense kadın cinayetlerinin üstünü örtmeye çalıştı

Kadına şiddet yoksa 36 kadını kim öldürdü?

Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu kız çocuklarını hedef gösteren Diyanet’e sahip çıkmasının ardından kadına şiddetin bir algı yanılgısı olduğuna dair de açıklama yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Paltformu olarak kadınların her gün neden öldürüldüğünü TRT önünde Aile Bakanı’na sorduk. 2015 yılında öldürülen 303 kadın kardeşimizin gözlerinden, 2016 Ocak’ta öldürülen 36 kadın kardeşimizin gözlerinden bakarak tekrar soruyoruz: kadına şiddet yoksa bu kadınlar neden öldü?

 2016 Ocak ayı excel veri dökümüne ulaşmak için tıklayınız
3.2.2016

Platform, kadın düşmanı açıklamalar yapan Mehmet Eygi hakkında suç duyurusunda bulundu