Nisan ayında 21 kadın öldürüldü
16.5.2016
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak Mart ayı kadın cinayeti ve cinsel şiddet verilerini açıklıyoruz.

1 Kasım 2015 tarihinde iktidara gelen AKP’nin kadınların ve çocukların beden dokunulmazlığı ve yaşam hakkı konularında izlediği politikalarla, Nisan 2016’ya gelene kadar çizdiğimiz tablo, durumun vahametini ortaya koymaktadır. Nisan 2016 verileriyle, kasım ayı cinsel istismar verileri karşılaştırıldığında, Nisan 2016’da cinsel şiddet ve çocuk istismarı vakalarında Kasım 2015’e göre 7 kat artış olduğu gözlemlenmektedir. 

 
Peki bu durumda Diyanet’in aralık ayında yaptığı "Kendi öz kızınıza şehvetle sarılabilirsiniz" fetvası ya da 45 çocuğun fiili olarak tecavüze uğradığı Ensar Vakfı’na sahip çıkan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun  "Bir kereden bir şey olmaz" mantığının hiç mi etkisi yok? 
 
Bu açıklamalar ve AKP’nin bu konuda çevresinden gördüğü destek ile  cinsel şiddet ve çocuk istismarı hızla tırmanırken, Eskişehir’de  aynı hafta içinde üç çocuk istismarı olayı gerçekleşti. Hakkında soruşturma açılan şoförü korumak isteyen okul müdürü AKP’nin mantığıyla “Bunlar kültürümüzde var”  diyerek basın emekçisi arkadaşlarımızın göz altına alınmasına sebep oldu. Tecavüzcülerin savunulması ve aklanması, bu tür olayları destekleyen açıklamaların yapılması, Ensar Vakfı’na sahip çıkılması bu duruma zemin hazırlamıştır. 
 
Ancak Ensar Vakfı’na ve kadın cinayetlerine karşı yapılan mücadelemizle toplumda duyarlığın artmasını olayların kamuoyunun gündeminde kalmasını ve böylece bilinçliliğin artmasını sağlamış bulunuyoruz. Kadın cinayetleri oranlarında diğer aylara göre azalma söz konusu; çünkü yaptığımız kamuoyu baskısı, müdahil olarak katıldığımız davalarda aldığımız ağırlaştırılmış müebbet ile sonuçlanması bu konuda caydırıcı bir güç olmuştur. Kadın cinayetlerinin azalıp kadına ve çocuklara yönelik cinsel istismarın artması şiddetin yön değiştirdiğini ve bunda da hükümetin ve Diyanet’in yaptığı açıklamaların toplumun davranışlarını yönlendirmede etkili olduğunu göstermektedir. 
 
Yine de şunu söyleyebiliriz ki örgütlü olarak mücadele edip kamuoyunun dikkatini çekerek olayları görünür yapmamız; saygın tutum indirimi, aşırı sevgi indirimi gibi inisiyatife bırakılmış uygulamaların kaldırılmasında etkili olmuştur. Bu da kadın cinayetlerinin sayısında geçmişe oranla azalma sağlamıştır. Bu gerçeği de göz önünde bulundurarak bütün kadın kardeşlerimizi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na ve ‘’Asla yalnız yürümeyeceksin’’ diyerek örgütlenmeye davet ediyoruz. 
 
Kadınlar hangi bahanelerle öldürüldü?
 
Nisan ayı kadın cinayeti verilerine baktığımız zaman %10’ luk dilimin boşanma isteğini dile getirir getirmez öldürüldüklerini gösteriyor. Aralık ayında kurulan Boşanmaları Araştırma Komisyonu’ndan sonra kadınların artık boşanamadığı ve bunu dile getirdikleri an öldürüldükleri ortadadır. Daha ciddi bir sorun ise; kadını cinayetinin neden işlendiğinin tespit edilemediği %85’lik oran. AKP hükümetinin daha sorunu belirlemekten acizken nasıl çözeceği ise ayrı bir soru işareti.  Tabii ki  % 85’lik oranın içinde boşanmak isteyen kadınların da olduğu tahmin edilebilir bir gerçektir. 
 
 
Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi maddelerine göre bu verilerin çıkartılması ve nedenlerin tespitleri devletin görevidir.  Ancak  AKP tespitten ziyade   yaptığı açılamalarla daha çok olayların üstünü örtmeye ve sıradanlaştırmaya çalışmaktadır. 
 
Kadınlar nasıl öldürüldü?
%35’lik orana tırmanan kesici aletle öldürülme, mutfaklarımızda bile bulunan bu tür aletler yüzünden evlerimizde dahi güvende olmadığımızı göstermektedir.
 
 
 

Kadınların %45'i kocaları tarafından öldürüldü
 
%45'lik oranla kadınlar kocaları tarafından öldürülmüştür. Aynı zamanda öldürülen kadınların %50’si evlidir. Bu durum da dikkatleri tekrar boşanma komisyonuna çekmektedir. 2 kadının devlet koruması altında öldürüldüğü tespit edilirken %90’lık oranının  herhangi bir koruma altında olup olmadığı ya da adli başvurusunun bulunup bulunmadığı tespit edilememiştir.
 
 
 
 
 
 
Öldürülen kadınların çocuğu var mıydı?
 
Öldürülen kadınlardan %65’nin çocuklu olduğu tespit edilirken %45’inin hem evli hem çocuklu olduğu belirlenmiştir.
 
 
 
En çok cinayetlerin işlendiği iller olan Ankara ve İstanbul’da üçer, 2. sıradaki Antalya ve İzmir’ de ise ikişer kadın öldürülmüştür.
 17.5.2016

TBMM Boşanma Komisyonundan çıkan skandal sonuç: Çocuklar istismarcıyla evlendirilecek