2013 Temmuz ayı kadın cinayeti gerçekleri
9.8.2013
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak temmuz ayında işlenen kadın cinayetlerini açıklıyoruz.

Temmuz ayında 18 kadın kardeşimiz erkekler tarafından öldürüldü. Temmuz ayı boyunca kadınlara yönelik cinsel saldırılar ve kadın cinayetleri artarken, saldırgan ve katiller çoğunlukla şüpheli konumunda kalarak yakalanamadı. Temmuz ayı içerisinde yine 2 trans kadının da hayatına son verilirken ay içinde 18 kadın öldürüldü.

2013 yılının ilk üç ayında 47, nisan ayında 27 kadın, mayıs ayında 16, haziran ayında ise yine 16 kadın kardeşimiz öldürüldü.

Türkiye'de kadın cinayetlerinin önünü kesmek için devlet hiçbir önlem almadığı için kadın cinayetleri artarak devam ediyor. Kadınlar birebir erkek şiddetinin en üst boyutu olan cinayetle her gün yüz yüze kalırken devlet de kadınları korumamaya devam ediyor.

Devlet şiddeti kadın cinayetlerini tetikledi

28 Mayıs'ta başlayan Gezi direnişi boyunca halka on binlerce polis, binlerce toma ve gazla saldıran AKP hükümetinin şiddeti kadın cinayetlerini tetikledi.

Gezi direnişi süresince 5 genç meydanlarda olup muhalefet ettiği için devlet tarafından katledildi. Berkin Elvan gibi hastanelerde uyanması beklenen yaralılar, gözünü kaybeden insanlar AKP'nin halka uyguladığı şiddeti somut kılıyor. Hala eylemlere, basın açıklamalarına izin vermeyen AKP, halk her meydana çıktığında saldırılarını sürdürüyor. İki aylık süreç boyunca 5 canı katleden, onlarca ağır yaralı ve yüzlerce vücudunun bir uzvunu kaybetmiş insan yaratan AKP hükümeti, bunların hiçbirinin hesabını vermedi.

Kadınları korumayan, katillerine indirim veren AKP hükümetinin şiddeti de tüm kadın katillerine cesaret vermiş oldu. Çünkü Gezi direnişi boyunca on binlerce polisi meydanlara dökerek halkın üzerine saldırtan AKP hükümeti, her gün defalarca karakollara giden kadınların birini bile korumamaya devam ediyordu. Bunun en somut örneği ise Manavgat'ta defalarca polise başvurmasına rağmen korunmayarak ölüme terk edilen Zübeyde Ediz oldu. Gezi direnişi sürecinde korunma talep etmek için polise başvuran Muhterem Göçmen ise emniyetten “Bütün polisler Gezi'de” cevabını almıştı.

Temmuz ayı içerisinde kadın cinayetlerinin yanı sıra kadınlara yönelik cinsel saldırılar da artarak sürdü.

Polis halka karşı görev yaptı, kadınları korumadı

Temmuz ayında işlenen kadın cinayetlerinde katillerin tespit edilememesi, yakalanamaması ve kadın cinayetlerinin şüpheli ölüm olarak kayıtlara yansıması dikkat çekti. Kadın cinayetlerinin aydınlatılamaması bir yana yakalanan katillerin öldürülen kadınlarla nasıl bağlantısı olduğu dahi tespit edilemedi. Polisler Gezi direnişi sürecinde her meydanı, her sokağı halka karşı tutarken kadın cinayetlerinin aydınlatılmamasının sorumlusu oldular. Kadın katilleri ellerini kollarını sallayarak dışarda dolaşırken, polis ev ev baskınlar düzenleyerek Gezi direnişçilerini gözaltına aldı.

Kadınlara hamile gezmek yasak ama ölüm mübah

Ömer Tuğrul Dinçer TRT'de konuk olduğu bir programda "Hamile kadın gezmez, terbiyesizliktir" diye konuştu. AKP hükümetinin 10 yıllık iktidarlığı boyunca sürdürdüğü kadın düşmanı politikalarının sonucunda kadınlara yönelik her türlü yasaklama getirilmeye çalışılıyor. Sürekli olarak kadın bedeni üzerinden siyaset yapan ancak kadınların hiçbir sorununa çözüm bulmuyor. Kadın politikası, beş çocuktan ibaret olan AKP, kadınları çözümsüz bırakmaya devam ediyor. AKP kadınların toplumda söz hakkına sahip olmasına, siyasetin içinde yer almasına karşı çıkarken kadınların eğitimiyle, istihdamıyla ve yaşam hakkıyla ilgilenmiyor. Kadınların kürtaj hakkına saldıran AKP, kadınların iş gücüne katılım oranın %30 olmasını ilerleme olarak görüyor ve kadınları eve kapatmak için esnek çalışmayı uygulamaya sokmaya çalışıyor. Ancak AKP, kadınların çalışmak istediğinde, boşanmak istediğinde öldürülmesi gerçeğine göz yumuyor.

31 Mayıs’tan bu yana devlet, hakları için sokaklara çıkan ve muhalefet eden halkına uyguladığı şiddetle kendi eliyle toplumsal şiddeti doğurmuş oldu. AKP hükümeti "Kadınlar 5 çocuk doğursun" derken, Uşak'ta eşinden boşandığı için çocuğunu emzirirken öldürülen Hatice Palta'yı korumadı.

Kadınların öldürülme sebepleri tespit edilemedi

Temmuz ayında öldürülen kadınların %39'unun öldürülme sebebi polisler tarafından tespit edilemedi. Kadınlar en çok ayrılık ya da boşanma sebebiyle öldürülürken temmuz ayında ayrılık ya da boşanma sebebiyle %22,2'si, %16,7'si kendi hayatına dair karar vermek istediği, %11'i ekonomik sebepler, %5,55'i kıskançlık ve yine %5,55'i bir erkeği reddettiği için öldürüldü.

Kadınlar yine ateşli silahla öldürüldü

Temmuz ayında öldürülen kadınların %39'u ateşli silahlarla, %33'ü ise kesici aletlerle öldürüldü. Temmuz ayında darp edilerek öldürülen kadınların sayısı da arttı. Kadınların %17'si darp edilerek, %11'i de boğularak öldürüldü.

Kadın katilleri bulunamadı

Temmuz ayı kadın cinayetlerinde diğer aylara göre tespit edilemeyen, yakalanamayan kadın katilleri ve şüpheli olarak kayıtlara geçen kadın cinayetleri öne çıktı. Temmuz ayında öldürülen kadınların %27,7'sinin katili henüz bilinmiyor. Kadınların %27,7'si eşleri, %16,7'si eski eşleri, %11,11'i tanıdığı herhangi bir kişi, %5,55'i oğlu ve %5,55'i tanımadığı herhangi bir kişi tarafından öldürüldü. Temmuz ayında öldürülen kadınların %5,55'inin ölümü şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.


Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak basına yansıyan kadın cinayetlerinden derleyerek oluşturduğumuz " Temmuz ayı kadın cinayetleri gerçeklerini" indirmek için tıklayınız.

Temmuz ayında işlenen kadın cinayetlerinin açıklamalı hali için
tıklayınız.