Kadın ve direniş
9.4.2015
Kendi çıkarı doğrultusunda bir gecede meclisten yasa geçiren hükümet kadın cinayetlerini durdurmak için somut bir adım atmamakta direniyor. Kadın kardeşlerimizin katilleri yasadaki boşluklardan yararlanabilmek için her yolu denerken biliyoruz ki cesareti hükümetten alıyorlar.

Bugünlerde neredeyse her güne bir kadın kardeşimizin daha ölüm haberiyle uyanıyoruz.
Kadınlar sokaklarda, evlerinde, iş yerlerinde bir bir öldürülüyor. Durum bu vaziyetteyken kendi çıkarı doğrultusunda bir gecede meclisten yasa geçiren hükümet kadın cinayetlerini durdurmak için somut bir adım atmamakta direniyor. Kadın kardeşlerimizin katilleri yasadaki boşluklardan yararlanabilmek için her yolu denerken biliyoruz ki cesareti hükümetten alıyorlar.


TARİHSEL GERÇEĞİMİZ KAZANMAK

Münevver Karabulut kardeşimizden Fatma Coşkun kardeşimize kadar kaybettiğimiz binlerce kadın kardeşimizle beraber yaşam hakkımız için kerte kerte kazanımlar da elde ettik. Öldürülen kadın kardeşlerimizin aileleri ile mücadelemizi daha da büyüttük. Kadınlar artık yaşam hakları için Türkiye’nin her köşesinde en ufak umuda tutunup gerekirse umudu kendileri yaratıp mücadele ediyorlar. Gezi direnişinde milyonlar nasıl ağaçları vesilesiyle birleşip yürüdüyse Özgecan da kadınların gezisinin başlangıcı olmuştur. Bu direnişin sonunda Gezi nasıl park olarak kaldıysa kadınlar da kendi gezilerinden elbette yaşam haklarıyla çıkacaklardır. Bu tarihsel bir gerçektir ve ne Erdoğan ne de kurmaya çalıştığı diktatörlük bunu değiştiremez. Tarihte kadınlar oy hakları için nasıl mücadele edip kazandıysa bizde bu mücadeleden tarihsel kazanımlar ile çıkacağız.


KADIN CİNAYETLERİ NE KARŞI BÜYÜYEN MÜCADELE

Gün geçtikçe artarak devam eden kadın cinayetlerinin asıl sebebi kadın katillerine verilen ceza indirimleridir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak takip ettiğimiz davalardan gördüğümüz üzere, caydırıcı bir cezanın olmaması ve indirimlerin devam ediyor oluşu öldürmek isteyen erkeği cesaretlendiriyor. Kadın cinayetlerinin önüne geçebilecek yasalar hükümet tarafından görmezden geliniyor. Kadınlar devletin bu kadın düşmanlığına karşıda mücadele ediyorlar. 8 Mart’ta da çok net gördüğümüz gibi, kadınlar direnişi dalga dalga büyütüyor. 2015, kadınların yaşam hakkı ve özgürlükleri için mücadele yılı olacak. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak, “Kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbet” demek için bir çok ilde eylemdeyiz. Hükümet artık kadın hareketine karşı direnemeyeceğinin farkında çünkü toplumun bu kadar sahiplendiği bir harekete sırtını dönmek topluma sırtına dönmektir. Hükümet ve Ayşenur İslam bilmelidir ki ya kadınları korumalılar ya da o koltukları bırakmalılar. Biz kadınlar, çözümün hükümetten geçtiğini biliyoruz ve kadın cinayetlerini durdurmak için


Ankara’da meclise yürüyoruz. Bütün kadınları da bizimle birlikte mücadeleye çağırıyoruz.
9.4.2015

Kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbet paneli yapıldı